Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Bécsy Tamás

Magyar drámákról

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem224
Kötéskartonált
ISBN9639310875
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 980 Ft

Internetes ár: 3 184 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 184 Ft

db

Előszó

Ez a könyv kissé szokatlan.
Az I. és a II. résznek külön Bevezetése és külön Utószava van.
A két Bevezetés több okból szükséges. Az I. rész külön is megjelent azonos címmel és rögzíteni kellett azokat a kérdésköröket, amelyek a darabok kiválasztásáról illetve a szerzőkről tájékoztatták az olvasót. Az itt írottak nem érvényesek a II. rész drámáit és íróit illetően. Más problémakörök kerülnek elő és ezért látszik célszerűnek itt is egy Bevezetés.
A két Utószót is hasonlóképpen indokolhatom. Másfajta elvi-elméleti következtetéseket lehet levonni a két részben értelmezett-elemzett munkákból.
Kissé szokatlan ez a könyv talán azért is, mert mindkét részhez egy meghatározó szempontból válogattam a két évtized magyar drámái közül. A két rész ezért együtt sem a korszak magyar drámáinak a története. Az nemcsak az ún. irodalomtörténet problematikussága miatt nem az. Azért nem drámatörténet, mert a válogatás önkényes. Igaz, hogy a sikerdarabok a nagyoperettekkel és egyéb vígjátékokkal együtt dominálták a korszak magyar drámairodalmát és talán igaz az is, hogy a II. részben elemzettek érintkezésbe kerültek, vagy közel kerültek a korszak magyar lírájában, illetve az európai irodalomban megfogalmazott tárgykörrel: az én-és-a világ összefüggésével, válságával - de mégsem adják ki a két világháború között megírt drámák összességének szellemi arculatát. Talán csak egyetlen aspektusban és erről lesz szó a II. rész Utószavában.
Talán szokatlan ez a könyv továbbá azért is, mert megírása némiképp eltér a hasonló munkákban szokásostól; elsősorban, ami módszerét illeti. Az I. rész Bevezetésében utalni kellett arra, hogy mivel a darabok jószerével ismeretlenek, közölni kell cselekményüket. De az eseménymeneteket a II. részében is közöltem, más okból. Azért, hogy ennek alapján viszonylag ellenőrizhető legyen az értelmezés, amelyet saját értelmezési keretemben elmondok. Ugyanakkor az I. részben a darabokról keresztmetszetben szólok, vagyis "A siker receptjeinek" különböző összetevői alapján értelmezem a szövegeket. A II. részben nem kellett követni ezt a módszert, mert lényegében egy nézőpont adja az értelmezés keretét: az alakok önreflexiója, önértelmezése. Ez pedig markánsan elemezhető külön-külön vizsgálva a drámákat.
Talán azért is furcsa ez a könyv, mert Utószavában vázolom fel azt a gondolatmenetet, amely a történetek boldog végét megkísérli összekapcsolni a boldogság szimbolikusan elgondolt rendjével.

Előszó
I. rész: A SIKER RECEPTJEI
Bevezetés

A húszas évek
Szenes Béla: Az alvó férj
Fodor László: A templom egere
Vitéz Miklós: Egy túlbuzgó fiatalember
Andai Ernő: Hazudj, édes!
Bús Fekete László: 303. Hűségszérum
Vaszary János: Angyalt vettem feleségül
Drámapoétikai kérdések

A harmincas évek
Lakatos László: Magas Cé
Bús Fekete László: A méltóságos asszony trafikja
Bónyi Adorján: Egy kis senki
Zágon István: Az ígéret földje
Bónyi Adorján: Édes ellenség
Bús Fekete László: Több mint szerelem
Andai Ernő: Aranyfüst
Bús Fekete László: A hálás kis nő
Zágon István: Feltételes megállóhely
Drámapoétikai kérdések

Három meg nem valósult lehetőség
Bús Fekete László: A pénz nem minden
Zilahy Lajos: A Szűz és a Gödölye
Csathó Kálmán: Fűszer és csemege
Drámapoétikai kérdések
Utószó

II. rész: AZ ÖNÉRTELMEZÉS VÁLTOZATAI
Bevezetés
Az önértelmezés hiányai
(Szép Ernő: Patika; Zilahy Lajos: Hazajáró lélek;
Heltai Jenő: Jó üzlet; Szép Ernő: Szívdobogás)

A drámaszöveg, mint az alakok önértelmezése
(Füst Milán: Catullus)

A stílus mint önértelmezés
(Szomory Dezső: Glória, Takáts Alice,
Szegedy Annie, Bodnár Lujza)

Viszony a történelemhez
(Harsányi Kálmán: Ellák; Herczeg Ferenc: A Híd;
Kodolányi János: Pogánytűz)

Reflexiók a társadalmi kérdésekhez
(Zilahy Lajos: Süt a nap; Németh László: Villámfénynél;
Tamási Áron: Tündöklő Jeromos)
Utószó
Jegyzetek
Névmutató

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Bécsy Tamás

Dr. Bécsy Tamás (†2006) az irodalomtudomány doktora. 15 önálló könyv, több száz tudományos publikáció szerzője. Kutatásainak központi témája a drámai műnem ismeretelméleti és ontológiai megközelítése. Drámaelméleti munkásságáért József Attila-díjat, oktatói, kutatói munkájáért Szent-Györgyi-díjat kapott. A Veszprémi Egyetem professzora, a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora.

Kapcsolódó termékek

Drámák és elemzések

Szerző: Bécsy Tamás

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Thália papjai Pécsett (Pro Pannonia Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 1 500 Ft

db

Részletek

A cselekvés lehetősége

Szerző: Bécsy Tamás

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat