Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Makszin Imre

A testnevelés elmélete és módszertana (2. kiadás)

Megjelenés2012-00-00
Méret: B/5
Terjedelem304
Kötéskartonált
ISBN9789637296451
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 980 Ft

Internetes ár: 3 184 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 184 Ft

db

Ez a tankönyv szerkezetében újszerűen közelíti meg a testnevelés elméleti és módszertani kérdéseit.
 

ELSŐ RÉSZ
I. fejezet: Elméleti alapvetés 15
A fejezet tartalma 15
Kultúra fogalmi meghatározása 15
Az érték 19
Az értékelés 20
A testkultúra 22
A kultúra-testkultúra viszonya 26
II. fejezet: A testneveléselmélet alapkérdései
Tantervelméleti kérdések 31
A fejezet tartalma 31
A testneveléselmélet tantárgy célja 31
A tantervek alapvető összefüggéseiről 33
A tanterv 34
A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek 35
A tantervek típusai 45
A tantervváltás okai 46
A célok hierarchiája a testnevelési tantervekben 47
A testnevelési tantervek szerkezete, az anyagelrendezés sajátosságai 49
Az anyagelrendezés sajátosságai 52
A tantervek konkrét cél- és feladatmeghatározásai 52
A tantervi követelmények meghatározása 54
A tantervek műveltségtartalma 57
III. fejezet: A tanítás-tanulás tervezése 61
A fejezet tartalma 61
A tervezőmunka elméleti alapjai 61
A testnevelés tanmenete 62
A tanmenetkészítés részletmunkálatai 63
IV. fejezet: Az oktatás és tanulás folyamata 79
A fejezet tartalma 79
A képzés és nevelés egysége 79
V. fejezet: A testnevelés mint tantárgy, a testnevelési óra 105
A fejezet tartalma 105
A testi nevelés és a testnevelés 105
A tantárgy fogalma, a testnevelés mint tantárgy 107
A testnevelés tantárgy célja 108
A testnevelés és sport művelődési és eszközrendszere 108
A testnevelési óra
A tanórák helye az oktatás folyamatában 117
A testnevelési óra sajátosságai 117
A testnevelési óra szerkezete, felépítése 119
A testnevelési óra szerkezetének és feladatainak összefüggései 121
Az óratervezés menete 126
A testnevelési órák típusai 130
Balesetelhárítás, gondozás a különböző típusú órákon 133
VI. fejezet: A mozgásfejlődés sajátosságai 135
A fejezet tartalma 135
A motoros tevékenység központi szerepe 135
A mozgásfejlődés fogalma 136
A mozgásfejlődés élettani sajátosságai 137
Életszakaszok 137
A mozgásfejlődés biológiai feltételei 138
A korai gyermekkor jellemzői (1-3 éves kor) 139
Az óvodáskor jellemzői (3-6 éves korig) 141
A kisiskolás kor jellemzői (6-10 éves korig) 147
A serdülőkor (11-16 évig) 152
VII. fejezet: A motoros tanulás folyamata 154
A fejezet tartalma 154
A motoros tanulás és az oktatás stratégiája 154
A gyakorlás általános kérdései 159
Az absztrakció problémája 162
A mozgások szerkezete 181
A mozgáskészség 186
A mozgáskészség és sporttechnika 197
Transzferhatás a motoros tanulásban 199
MÁSODIK RÉSZ: Az oktatás, képzés módszertana
I. fejezet: A módszertan általános kérdései 207
A fejezet tartalma 207
A módszer helye a nevelés cél- és eszközrendszerében 207
A módszerek fejlődéstörténeti áttekintése 208
Mi a módszer? 209
Az oktatási módszer megválasztásának alapkérdései 210
II. fejezet: Az információs csatorna szerinti módszerek 216
A fejezet tartalma 216
Az ismeretátadás módszerei, vagy az információs csatorna
szerinti módszerek 216
A verbális ismeretnyújtás 217
A vizuális ismeretnyújtás 218
A feldolgozás módszerei, vagy funkció szerinti módszerek 223
A feldolgozó gyakorlás 224
Rávezető eljárások 224
Előkészítő gyakorlatok vezetésének módszerei 227
III. fejezet: A sportági készségek oktatásának módszerei 232
A fejezet tartalma 232
A sportági készségek oktatásának módszerei,
vagy az elsajátítandó tudás jellege szerinti módszer 232
A tananyag elrendezése szerinti oktatási módszerek 236
A foglalkoztatások szervezeti formái a testnevelési órán 239
Csapatfoglalkoztatások 243
IV. fejezet: A képzés módszertana 247
A fejezet tartalma 247
A motoros képességek fejlesztésének módszerei 247
A kondicionális képességek fejlesztésének módszerei 250
A koordinációs képességek fejlesztési módszerei 259
Az ellenőrzés, értékelés módszertani kérdései 262
Értékelés, hibafeltárás, hibajavítás 264
Hibafeltárás 265
Teljesítménymérés 277
Felhasznált irodalom 279

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Makszin Imre

Dr. Makszin Imre a Magyar Testnevelési Egyetem docense. Oktató és kutató munkája a testneveléselmélet és módszertan területén kívül a vizuomotorika motoros tanulásban betöltött szerepére is kiterjed, illetve az iskolai korosztály fizikai teljesítményének mérésére. Fő kutatási területét a hazai teljesítményátlag kidolgozása jelenti. Vendégtanárként dolgozott az USA-ban és Brazíliában. Több egyetemi tankönyv társszerzője.

Kapcsolódó termékek

Futólépésben a maratonig (Cser Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 995 Ft

db

Részletek

Tornaszaknyelv

Szerző: Honfi László

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Hegymászás (Cser Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 1 498 Ft

db

Részletek

Csapatpszichológia

Szerző: Baumann, Sigurd

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Ég és jég (Park Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 500 Ft

db

Részletek

Sportélettan, sportorvostan

Szerző: Dickhuth, Hans-Hermann

Internetes ár 4 785 Ft

db

Részletek

Alpesi síiskola kezdőknek

Szerző: Rétsági Erzsébet, Pálos Szabolcs

Internetes ár 2 580 Ft

db

Részletek

735 mozgásos tanulás

Szerző: Szerzői kollektíva

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Labdaiskola - Gyakorlatok, ötletek, technikák

Szerző: Roth, Klaus, Krüger, Christian

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat