Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása (Typotex kiadó)

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem416
Kötéskötve
ISBN9789632790732
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 800 Ft

Internetes ár: 4 800 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 800 Ft

db

El­ke­se­rí­tő, hogy az ál­la­tok mennyi­re ha­son­lí­ta­nak az em­ber­re. És vi­szont. De a velük való nemes ve­tél­ke­dés­ben mi, em­be­rek ju­tot­tunk el ahhoz a ki­vált­ság­hoz, hogy ki­pusz­tít­has­suk egész kör­nye­ze­tün­ket, nö­vé­nyes­tül, ál­la­tos­tul, em­ber­fa­jos­tul. Dia­mond a ro­kon­ság ala­pos - és él­ve­ze­tes - vé­gig­te­kin­té­se során azt la­tol­gat­ja ebben a köny­vé­ben, hogy vajon van-e még esély ész­hez té­ré­sünk­re. Mert­hogy nem va­gyunk kü­lö­nös anyag­ból gyúr­va; DNS-ünk csak 1,6 szá­za­lék­ban kü­lön­bö­zik a kö­zön­sé­ges csim­pánz és a törpe csim­pánz DNS-étől. Őket csak mos­ta­ná­ban irt­juk ki, míg a másik ked­ves ro­kont, a Ne­an­der-völ­gyi em­bert már negy­ven­ezer évvel ez­előtt ki­pusz­tí­tot­tuk.
Szerző: DIAMOND, Jared
A kötet személyes átvételére csak a Dialóg Eötvös könyvesboltban van lehetőség.

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kapcsolódó termékek

Az emberi természet (Vince Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 2 495 Ft

db

Részletek

Egy Teleki gróf Afrikában (Helikon)

Szerző:

Internetes ár 3 490 Ft

db

Részletek

A csupasz nő. Tanulmány a női testről

Szerző: Morris, Desmond

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Hálóban - Hogyan óvjuk meg gyermekeinket az internet veszélyeitől
  • Gyermekeink és a hit
  • A munka élvezetének titka - A tevékenység adta siker és életöröm
  • A lustaság dicsérete - Amikor a fegyelem és buzgóság csak ártanak
  • Érzékelésfejlesztő foglalkozások


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat