Sajtó/média számára

NEM ALKOTMÁNYJOG, HANEM ALKOTMÁNYTAN!

2009. 09. 18.

Újabb tankönyvvel gazdagodott a magyar jogi felsőoktatás, Petrétei József Az alkotmányos demokrácia alapintézményei című kötetével.

 

 

A könyv a hosszú évek óta igen termékeny és megbízható színvonalon teljesítő pécsi alkotmányjogi iskola legújabb „terméke”. Hasonlóan a pécsi jogi kar alkotmányjogászai és közigazgatási jogászai által írott korábbi könyvekhez, ez a mű tudományos mono­gráfiakánt és tankönyvként egyaránt kiválóan megállja a helyét.

Petrétei József könyvének címe jelzi, hogy nem egy újabb alkotmányjogi tankönyvvel állunk szemben. Nem a magyar alkotmányos berendezkedés tételes jogi szabályainak ismertetése és elemzése a mű tárgya, hiszen ennél jóval tágabb látókörű kutatásokon alapul: az alkotmányos demokráciának, mint az alkotmányfejlődés egy sajátos termékének a legfontosabb sajátosságait mutatja be rendszeres formában.  Ebből kifolyólag az olvasó megismerkedhet a modern demokratikus államok alkotmányos berendezkedésének legfontosabb elemeivel (alkotmány, alkotmányosság és alkotmányértelmezés, jogállam és hatalommegosztás, szuverenitás és hatalomgyakorlás, választójog, államszervezet, parlament, kormányzati rendszerek, alkotmánybíráskodás, politikai pártok és alapvető jogok). Ehhez persze a szűkebb merítésű alkotmányjogi szemlélet nem volna elegendő: a könyv nagymértékben támaszkodik a magyar – a külföldiek közül pedig főleg a német – államelméleti és politikatudományi szakirodalom eredményeire is.

Pontosan ez a szemlélet az, amelyik igazán újszerűvé teszi a könyvet a hazai közjogtudományi monográfiák körében. Számos alkotmányjogi tankönyv van ugyanis forgalomban, sőt, az utóbbi években összehasonlító alkotmányjogi munkák is napvilágot láttak. Ezekből azonban leginkább azt tudhatjuk meg, hogy hogyan épül fel egyes országok alkotmányos rendszere: például hogyan választják az Alkotmánybíróság tagjait, milyen hatásköröket gyakorol, hogyan működik Magyarországon, vagy épp az Amerikai Egyesült Államokban, Németországban, Dél-Afrikában. Arról is szólnak már cikkek és könyvek, hogy mi az alkotmánybíráskodás, hogyan alakult ki, mi a különbség az amerikai és az európai modell között, tehát a tételes jogi normák mögött megbúvó elméleti keretekről.

Olyan átfogó mű azonban még nemigen született Magyarországon, amelyik ezeket a kérdéseket nem egy intézményre – pl. a már említett alkotmánybíráskodásra vagy épp a választási rendszerekre szűkítve –, hanem az egész alkotmányos berendezkedésre kiterjesztve vizsgálta volna. Ez, valamint a feldolgozás alapossága és tudományos igényessége adja meg a könyv igazi rangját.

 

Schenk Borbála


 

 

Petrétei József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

 

 

Hozzászólások
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Gyermekeink és a hit
  • Békében élni szüleinkkel – Ahogy a konfliktusaink feloldhatók
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • A léleknek idő kell


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat