Könyvek, E-bookok
WEBSHOP_PRODUCT_INTRODUCTION
WEBSHOP_PRODUCT_TABLE_OF_CONTENTS
WEBSHOP_PRODUCT_EVALS
Über den Autor

,

WEBSHOP_PRODUCT_RELEASE_DATE2016-06-30
Méret: B5
WEBSHOP_PRODUCT_LENGTH296
WEBSHOP_PRODUCT_COVERkartonált
WEBSHOP_PRODUCT_ISBN978-615-5376-82-5
WEBSHOP_PRODUCT_KAPHATO

WEBSHOP_PRODUCT_ORIG_PRICE: 0 Eur

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET: 0 Eur

WEBSHOP_PRODUCT_ORDER

 
WEBSHOP_PRODUCT_BUY_OPTION_BOOK
0 Eur

db

1. Bevezetés

2. A társadalmi felelősségvállalás koncepciója  
2.1. Általában a felelősségvállalásról
2.2. Egyéni felelősségvállalás
2.2.1. Egyéni személyes felelősségvállalás
2.2.2. Egyéni társadalmi felelősségvállalás
2.3. Civil/nonprofit szervezetek felelősségvállalása
2.3.1. A civil/nonprofit szektor fogalmi magyarázata
2.3.2. A civil/nonprofit szervezetek felelősségvállalása
2.3.3. Társadalmi felelősségvállalás a megkérdezett állampolgárok, civil szervezetek és gyakorlati szakemberek szemével
2.3.3.1. Lakossági értelmezés
2.3.3.2. Civil szervezeti értelmezés

3. A részvételi demokrácia és társadalmi részvétel
3.1. A részvételi demokrácia tartalma
3.2. A részvételi demokrácia eredete
3.3. Képviseleti demokrácia részvételi elemekkel – Az aktív demokrácia
3.4. Kik és miben vehetnek részt? A társadalmi részvétel meghatározása
3.4.1. A társadalmi részvétel definíciója
3.4.2. Társadalmi részvétel és a helyi kormányzás
3.4.3. A társadalmi részvétel szintjei
3.4.4. Érvek a társadalmi részvétel mellett és ellen
3.4.4.1. Gazdasági és társadalmi érvek a részvétel mellett
3.4.4.2. Gazdasági és társadalmi érvek a társadalmi részvétel ellen
3.4.5. A társadalmi részvétel előfeltételei
3.4.5.1. A helyi szereplők pozitív attitűdje
3.4.5.2. Társadalmi tőke
3.4.5.3. Bizalom
3.4.5.4. Erős civil/nonprofit szektor, civilbarát önkormányzatok
3.4.5.5. Oktatás: Közösségben élni – miért kell ezt oktatni?
3.5. Társadalmi felelősségvállalás és részvétel – Területi szemlélet
3.5.1. Állampolgárok
3.5.2. Civil/nonprofit szervezetek
3.6. Társadalmi felelősségvállalás és részvétel – Módszerek és technikák
3.6.1. Módszerek és technikák
3.6.2. A hagyományos technikák ismertetése
3.6.3. Az információt gyűjtő és szolgáltató modern technikák bemutatása
3.6.3.1. Események, rendezvények
3.6.3.2. Felmérések
3.6.3.3. Média, kiadványok
3.6.3.4. Kutatás, pályázat, képzések
3.6.4. Interaktív modern eszközök
3.6.4.1. Telekommunikációs eszközök
3.6.4.2. Egyéb interaktív módszerek
3.6.5. Konzultatív technikák
3.6.5.1. Részvételi költségvetés – A társadalmi részvétel „atyja”
3.6.5.2. Állampolgári Tanácsok (Citizen’s Jury)
3.6.5.3. Konszenzus konferencia
3.6.5.4 Tudományos Műhely
3.6.5.5. Városi konferenciák
3.6.5.6. Állampolgári Parlament
3.6.5.7. Jövőműhely
3.6.5.8. Vitázó közvélemény-kutatás (Deliberative poll)
3.6.5.9. World Café
3.6.5.10. A konzultatív eszközökről összességében
3.6.6. A megkérdezett állampolgárok és a részvételi módszerek – a kérdőíves kutatásunk eredményei
3.6.6.1. A részvételi módszerek ismerete
3.6.6.2. A részvétel gyakorisága
3.6.7. A megkérdezett civil/nonprofit szervezetek és a részvételi
módszerek – A kérdőíves kutatásunk eredményei
3.7. A részvétel népszerűsítését segítő pozitív kezdeményezések


4. Az egyéni társadalmi felelősségvállalás (ISR )
4.1. Az egyének lehetőségei a társadalmi felelősségvállalásra – lakossági
és szervezeti vélemények
4.2. Részvétel civil/nonprofit szervezetekben: alapítás és tagsági viszony
4.2.1. A szervezeti részvétel jelentősége
4.2.2. Az alapítási folyamat
4.2.3. A társadalmi önszerveződési aktivitás mértéke és területisége a civil/
nonprofit szervezetek számossága alapján
4.2.4. A társadalmi önszerveződési aktivitás mértéke a részvétel alapján – Empirikus kutatásunk eredményei
4.3. Önkéntes tevékenység vállalása
4.3.1. Az önkéntességről általában
4.3.2. Az önkéntesség volumene
4.3.3. Törekvések az önkéntes tevékenység népszerűsítésére
4.3.4. Empirikus kutatásunk önkéntességgel kapcsolatos eredményei
4.4. Adományozás
4.4.1. Gyakorlati vonatkozások – Magyarországi jellemzők
4.4.2. Adományozási szokások az általunk megkérdezettek körében
4.4.2.1. Adományozói magatartás
4.4.2.2. Az adományozás társadalmi háttere
4.4.2.3. Az adományozók motiváció
4.4.3. A pénzbeli támogatás speciális formája – az SZJA 1%-ának
felajánlása civil szervezetek számára
4.4.3.1. Törvényi vonatkozások
4.4.3.2. Empirikus eredmények
4.5. Az embertársakért, közösségért vállalt felelősség egyéb módjai –
közösségi kezdeményezésekben való részvétel
4.6. Környezeti felelősség
4.6.1. Környezettudatos viselkedés
4.6.2. A megkérdezett állampolgárok környezettudatossága

5. Civil/nonprofit szervezetek felelősségvállalása 
5.1. A civil/nonprofit szervezetek szerepe és jelentősége
5.2. A civil/nonprofit szervezetek működési területei
5.3. Civil társadalmi szerepvállalás és felelősségvállalás a gyakorlatban
5.3.1. Szerepvállalási formák
5.3.1.1. Adománygyűjtés és -osztás, támogatás, segítségnyújtás
5.3.1.2. Szolgáltatásnyújtás
5.3.1.3. Foglalkoztatás, munkahelyteremtés
5.3.1.4. Kulturális, szabadidős igények kielégítése, ismeretbővítés lehetőségének megteremtése
5.3.1.4.1. Rendezvényszervezés
5.3.1.4.2. Kiadványok megjelentetése
5.3.1.5. Közélet alakítása, közügyek befolyásolása, fejlesztésben való részvétel
5.3.1.5.1. Önkormányzat döntés-előkészítő munkájába való bekapcsolódás, civil kontroll
5.3.1.5.2. Közéletben való aktív szerepvállalás
5.3.1.5.3. Település- és területfejlesztésben való aktív szerepvállalás
5.3.1.6. Közösségépítés és -formálás, közösségszervezés, -fejlesztés, társadalmi integráció
5.3.2. Empirikus eredmények – Az észak-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében végzett kutatás tapasztalatai

6. Az állampolgárok és civil/nonprofit szervezetek részvétele a fejlesztési folyamatokban
6.1. Fejlesztés – Helyi fejlesztés – Tervezés
6.2. Hagyományos és közösségi tervezés
6.3. A részvétel módjai a tervezési, fejlesztési folyamatban
6.3.1. A lakosság lehetőségei
6.3.2. A civil/nonprofit szervezetek fejlesztéspolitikai szerepe
6.4. Aktív önkormányzat – Aktív társadalom (?)
6.5. Empirikus eredmények
6.5.1. Az állampolgárok részvétele az önkormányzatok döntéselőkészítésében
6.5.2. A civil/nonprofit szervezetek részvétele az önkormányzatok
döntés-előkészítésében

7. Felelősségvállalás és részvétel: a z állampolgárok és civil/nonprofit szervezetek aktivitása – Összegző megállapításaink
7.1. Az állampolgárok aktivitása
7.2. A civil/nonprofit szervezetek szerepének, jelentőségének megítélése
7.3. A cselekvő polgárért, a cselekvő közösségért
Melléklet: A kutatás módszere és körülményei
Az állampolgárok körében folytatott kérdőíves felmérés módszertana
A minta jellemzői
A civil/nonprofit szervezetek körében történt kérdőíves felmérés módszertana
Az alapsokaság jellemzői
A minta jellemzői
Interjúk
Irodalomjegyzék

WEBSHOP_PRODUCT_NO_EVAL


WEBSHOP_PRODUCT_NO_EVAL_PUBLIC


WEBSHOP_PRODUCT_ATTACHED_PRODUCT_TITLE

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek
Keresés
First Box
Second Box


Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat