Könyvek, E-bookok
WEBSHOP_PRODUCT_INTRODUCTION
WEBSHOP_PRODUCT_TABLE_OF_CONTENTS
WEBSHOP_PRODUCT_EVALS
Über den Autor

WEBSHOP_PRODUCT_RELEASE_DATE2014-00-00
Méret: B/5
WEBSHOP_PRODUCT_LENGTH288
WEBSHOP_PRODUCT_COVERkartonált
WEBSHOP_PRODUCT_ISBN9786155376245
WEBSHOP_PRODUCT_KAPHATO

WEBSHOP_PRODUCT_ORIG_PRICE: 0 Eur

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET: 0 Eur

WEBSHOP_PRODUCT_ORDER

 
WEBSHOP_PRODUCT_BUY_OPTION_BOOK
0 Eur

db

Tartalomjegyzék
Bevezetés 13
Előszó a második kiadáshoz 13
Előszó a harmadik kiadáshoz 14
Ajánlás 15
Első rész
I. fejezet Elméleti alapvetés 19
A kultúra fogalmi meghatározása 19
Az érték 23
Az értékelés 24
A testkultúra 26
A kultúra–testkultúra viszonya 29
II. fejezet A testnevelés-elmélet alapkérdései. Tantervelméleti kérdések 33
A testnevelés-elmélet tantárgy célja 33
A tantervek alapvető összefüggéseiről 34
A tanterv 36
A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek 37
A tantervek típusai 46
A tantervváltás okai 48
A célok hierarchiája a testnevelési tantervekben 52
A testnevelési tantervek szerkezete, az anyagelrendezés sajátosságai 
(2000-ben kiadott kerettanterv) 53
A tantervek konkrét cél- és feladat-meghatározásai (2000) 58
A tantervi követelmények meghatározása 60
A tantervek műveltségtartalma 62
Rövid tantárgy- és tantervtörténeti áttekintés 66
III. fejezet A tanítás–tanulás tervezése 68
A tervezőmunka elméleti alapjai 68
A testnevelés tanmenete 69
A tanmenetkészítés részletmunkálatai 70
IV. fejezet Az oktatás és tanulás folyamata 85
A képzés és nevelés egysége 85
Az oktatási folyamat értelmezése 89
Formáló-segítő (formatív) értékelés 102
Az értékelés sajátosságai a testnevelésben 107
V. fejezet A testnevelés mint tantárgy, a testnevelési óra 109
A testi nevelés és a testnevelés 109
A tantárgy fogalma, a testnevelés mint tantárgy 111
A testnevelés tantárgy célja 112
A testnevelés és sport művelődési és eszközrendszere 112
A tanórák helye az oktatás folyamatában 120
A testnevelési óra sajátosságai 120
A testnevelési óra szerkezete és felépítése 122
A testnevelési óra szerkezetének és feladatainak összefüggései 124
Az óratervezés menete 128
Történeti visszapillantás 132
A testnevelési órák típusai 134
Baleset-elhárítás, gondozás a különböző típusú órákon 136
VI. fejezet A mozgásfejlődés sajátosságai 138
A motoros tevékenység központi szerepe 138
A mozgásfejlődés fogalma 139
A mozgásfejlődés élettani sajátosságai 140
Életszakaszok 140
A mozgásfejlődés biológiai feltételei 141
A korai gyermekkor jellemzői (1–3 éves korig) 142
Az óvodáskor jellemzői (3–6 éves korig) 144
A kisiskolás kor jellemzői (6–10 éves korig) 149
A serdülőkor (11–16 évig) 153
VII. fejezet A motoros tanulás folyamata 155
A motoros tanulás és az oktatás stratégiája 155
Információfeldolgozás és emlékezeti rendszerek 159
A figyelem 167
A gyakorlás általános kérdései 169
Az absztrakció problémája 172
A mozgástanulás szakaszai 173
A visszajelentés (feedback) és az eredmények ismerete 175
Taxonómia, követelmények a motoros tanulásban 178
A mozgás mint a cselekvés eszköze 187
A mozgások szerkezete 189
A mozgáskészség 194
A mozgáskészség és sporttechnika 203
Transzferhatás a motoros tanulásban 204
MÁSODIK RÉSZ 
Az oktatás, képzés módszertana
I. fejezet A módszertan általános kérdései 209
A módszer helye a nevelés cél- és eszközrendszerében 209
A módszerek fejlődéstörténeti áttekintése 210
Mi a módszer? 211
A módszer megválasztásának alapkérdései 212
II. fejezet Az információs csatorna szerinti módszerek 217
Az ismeretátadás módszerei, vagy az információs csatorna szerinti módszerek 217
A verbális ismeretnyújtás 218
A vizuális ismeretnyújtás 219
A feldolgozás módszerei, vagy funkció szerinti módszerek 223
A feldolgozó gyakorlás 224
Rávezető eljárások 224
Alkalmazó gyakorlás 227
Előkészítő gyakorlatok vezetésének módszerei 228
III. fejezet A sportági készségek oktatásának módszerei 232
A sportági készségek oktatásának módszerei, 
vagy az elsajátítandó tudás jellege szerinti módszer 232
A tananyag elrendezése szerinti oktatási módszerek 236
A foglalkoztatások szervezeti formái a testnevelési órán 238
Az osztályfoglalkoztatások 239
Csapatfoglalkoztatások 242
IV. fejezet A képzés módszertana 245
A motoros képességek fejlesztésének módszerei 245
A terhelés és pihenés értelmezése testnevelési órán 246
A képességfejlesztés (terhelés) hatásai 249
A kondicionális képességek fejlesztésének módszerei 250
A koordinációs képességek fejlesztési módszerei 259
Értékelés, hibafeltárás, hibajavítás 263
Hibafeltárás 265
Teljesítménymérés 274
Fogalomtár 276
Felhasznált irodalom 285
 

WEBSHOP_PRODUCT_NO_EVAL


WEBSHOP_PRODUCT_NO_EVAL_PUBLIC


WEBSHOP_PRODUCT_ATTACHED_PRODUCT_TITLE

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser::

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek

Verfasser:: ,

WEBSHOP_PRODUCT_BRUTTO_PRICE_INTERNET 0 Eur

db

Részletek
Keresés
First Box
Second Box


Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat