Könyvek, E-bookok
Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Magyar büntetőjog I-III. Kommentár a gyakorlat számára (a 2012. évi C. törvény, az új Btk. kommentárja) - Harmadik kiadás (HVG-ORAC)

Megjelenés0000-00-00
Méret: A/5
Terjedelem0
Kötés
ISBN978-963-8213-14-0
Jelenleg rendelhető.

Ár: 39 000 Ft

Internetes ár: 23 000 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
23 000 Ft

db

Pótlaprendelési igényét a HVG-ORAC Kiadónál jelezheti, erről szükséges további tájékoztatót a kiadótól személyesen kérhet az alábbi elérhetőségen: info@hvgorac.hu

 

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

Az Országgyűlés a 2012. évi C. törvénnyel megalkotta az új Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén hatályba lépett. Az új Btk. úgy hozott létre lényegi változtatásokat a büntető anyagi jogban, hogy nem jelent teljes szakítást azokkal az értékekkel, amelyek a korábbi szabályozásban az állampolgárok hatékony jogvédelmét biztosították. Megújította – más jogterületeken kipróbált szankciók (sportrendezvények látogatásától eltiltás, elzárás) átemelésével új büntetési nemekkel bővítette – a büntetési rendszert. Sok esetben törvényi szintre emelte a büntető ítélkezésben évtizedek alatt kikristályosodott joggyakorlatot.

Kiadónk a Kúria tapasztalt büntetőbíráinak szerzőségével, a Kúria Büntető Kollégiuma vezetőjének szerkesztésében 2013 szeptemberében jelentette meg a Kommentár új, harmadik kiadását. Az új törvény rendelkezéseinek elemzése mellett a bírák áttekintették az egyes jogintézmények, törvényi tényállások alkalmazásához kapcsolódó korábbi joggyakorlatot. A szerzők elvégezték a törvény változásának fényében szükséges szelekciót is: a magyarázatok között csak azokat az elvi tartalmú eseti bírósági döntéseket és testületi határozatokat ismertetik, amelyeket a gyakorlat számára továbbra is iránymutatónak tartanak.

A 2012. évi C. törvényt ugyanakkor már három éve fogadták el, így nem kerülhette el a nagy kódexek sorsát, ami nem más, mint a társadalomban bekövetkező változások által magyarázható módosítások. A Btk. mint a jogrendszer „szankciós zárköve” szükségszerűen kötődik más jogágakhoz és azok anyagi, eljárási szabályaihoz is. A Kommentár harmadik kiadásának első frissítése így többek között átvezette az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése által a büntetőjogban bekövetkezett változásokat. A legutolsó, sorban harmadik – 2015. szeptember 15. napjával lezárt – pótlapcsomag pedig a legfrissebb módosításokat vezeti át, melyek legfontosabb forrásai egyrészről az érték-egybefoglalás intézményét, valamint a korrupciós bűncselekmények felderítését előmozdítani hivatott korlátlan enyhítést megteremtő általános részi szabályozást is érintő 2015. évi LXXVI. törvény, másrészről a tömeges bevándorlás miatt megalkotott, a Btk. Általános és Különös Részét (ez utóbbit a Magyarország államhatárának rendjét sértő új tényállások beiktatásával) egyaránt érintő 2015. évi CXL. törvény voltak.

A jövőben is szükség szerint frissítésre kerülő Kommentár tudományos alapossággal, egyúttal gyakorlatorientáltan és a bírói gyakorlatot reprezentáló legújabb eseti döntésekkel gazdagítva nyújt nélkülözhetetlen segítséget a szakemberek és a jogalkalmazók számára.

 

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat