hu
 • en
 • 0

  Jogi ismeretek a gyakorlatban (Penta Unió Oktatási Centrum)

  – Regisztráljon, hogy elsőként értékelhesse a terméket!

  Kifordult sarkaiból Magyarország jogrendszere az elmúlt három évben. A 2010 áprilisában megválasztott Országgyűlés hazánkban lankadatlan elszánással és szűnni nem akaró küldetéstudattal építette újra hazánk 1989-es rendszerváltoztatás óta több ütemben kialakított jogi felépítményét. Megszületett és hatályba lépett az új Alaptörvény, amely a magyar közjogi berendezkedést több ponton radikálisan megváltoztatta. Megismerkedett a magyar jogi közönség a sarkalatos törvény fogalmával, amely elnevezés az Alaptörvény végrehajtására szolgáló, legfontosabb közjogi törvényeket illeti meg.

  Az új Alaptörvény végrehajtására meghozott új sarkalatos törvények jóval szélesebb körben szabályozták újra a közrendet, mint a korábban ismert „kétharmados” törvények. Ezt követte az új munka törvénykönyve, az új büntető törvénykönyv és az új polgári törvénykönyv megalkotása, amely munka során az új polgári törvénykönyvbe integrálták a családjogi a szövetkezeti jogi és a társasági jogi joganyagot is. Utóbbi lehetőséget kínált e jogterületek szabályozói áttekintésére és felülvizsgálatára is. Az új Mt. és az új Btk. már hatályba lépett a kiadványunk zárásának időpontjában, az új Ptk. szabályait is elfogadta az Országgyűlés, és a jogszabályt kihirdették; az ország már annak hatályba lépésére készül. Kiadványunk jelentős része már ezen új kódexek jelentősen megváltozott szabályanyagát feldolgozva, válogatva és erősen sűrítve nyújt eligazodást a joghallgatók, a különböző gazdasági alapképzések részeként jogi ismereteket elsajátító hallgatók, a jogi háttérismereteik rendszeres frissítését igénylő könyvelők, adótanácsadók, okleveles adószakértők és könyvvizsgálók, illetve a tágabb jogkereső közönség, valamint – és elsősorban – a jogi környezet napi változásának következményeit a bőrükön érző vállalkozások felelős vezetői és munkatársai számára.

  Napjainkban óriási társadalmi érdeklődés tapasztalható a magyar jogrendszer és a jogi hivatások iránt. Ezt a tendenciát nem csak a jogi fakultásokra való sokszoros túljelentkezés, hanem a jogi ismereteknek a közép- és felsőfokú szakmai képzésekhez való felértékelődése is fémjelzi. Ez a tankönyv nem csak az adótanácsadó-, okleveles adószakértő-képzés követelményeihez igazodik, hanem az érdeklődő olvasó alkalmas bevezetőjeként szolgálhat a magyar jogrendszer alapjaiba és főbb jogágazataiba.

  Termék adatok
  Szerző:
  ISBN:
  9786155249273
  Méret:
  B/5
  Oldalszám:
  469
  Megjelenés éve:
  2015
  Kötés:
  puhakötés

  Megrendelés

  Nyomtatott
  6.800Ft

  NKE Könyvesbolt (Oktatási Épület)
  1083 Budapest, Üllői út 82.

  Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
  1053 Budapest, Károlyi u. 17.

  Dialóg Kaptár Könyvesbolt
  7622 Pécs, Universitas u. 2/a

  Kosár tartalma

  ingyenes kiszállítás
  Pénztárhoz