Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Csányi Csaba

Tanúvédelem

Megjelenés2011-00-00
Méret: B5
Terjedelem256
Kötéskartonált
ISBN9789639950610
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 980 Ft

Internetes ár: 3 184 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 184 Ft

db

A szervezett bűnözés korántsem romantikus világát mindig és mindenütt misztikum, rejtély, néha-néha a krimi világára oly jellemző titokzatosság övezi. A szervezett bűnözésben a titok tudója a tanú. Következésképpen az igazi titok maga a tanú. A tanú, akit meg kell védeni. De mikor - és főleg mitől - kell megvédeni a tanút a szervezett bűnözés esetében? Mit tudhat ő, ami miatt a szervezett bűnözés részéről megnyilvánuló fenyegetettség olyan mértékű, amivel szemben ő maga, egyedül, tehetetlen? Hogyan lehet megvédeni a tanút az őt fenyegető leszámolástól? Ezekre a kérdésekre keresi a szakmai válaszokat a szerző jelen művében.

Tartalomjegyzék

A védett tanú – Prológus 9

I. RÉSZ – Alapvetés és fogalommeghatározások 11

I. fejezet – Bevezetés 13

1. A monográfia tárgya 13

2. A témaválasztás indoka 13

3. A monográfia célja 14

4. Az alkalmazott kutatási módszerek 14

5. Alapvetés 15

II. fejezet – A tanú szerepe a büntetőeljárásban 18

1. Tanú fogalma 18

1.1. Magyar szabályozás 18

1.2. A tanú fogalma – a nemzetközi normák szerint 22

1.3. Fogalmak összehasonlítása 23

2. Tanú a bizonyításban 23

2.1. A bizonyítás általános szabályai a büntetőeljárási törvényben 24

2.2. A tanú és a tanúvallomás összefüggései 25

3. Fogalommeghatározások 30

3.1. Pentitók 31

II. RÉSZ – A tanúvédelem szükségessége 33

I. fejezet – A tanúvédelem és a szervezett bűnözés összefüggései 35

1. Definíciós problémák 38

1.1. Az Interpol definíciója 39

1.2. A wiesbadeni BKA definíciója 39

1.3. Az FBI definíciója 40

1.4. Holland definíció 40

2. A szervezett bűnözés megjelenése 42

2.1. A szervezett bűnözés Olaszországban 42

2.2. A szervezett bűnözés az Egyesült Államokban 50

2.3. A szervezett bűnözés Németországban 53

2.4. A szervezett bűnözés Szlovákiában 57

2.5. A szervezett bűnözés Magyarországon 58

3. Szervezett bűnözés és az Európai Unió 61

III. RÉSZ – A tanúvédelem néhány nemzetközi megoldása 73

I. fejezet – A tanúvédelem eszközei az egyes államokban 75

01. Olasz tanúvédelem 77

02. Egyesült Államok tanúvédelme 78

03. Német tanúvédelem 90

04. Angol tanúvédelem 97

05. Finn tanúvédelem 99

06. Francia tanúvédelem 103

07. Román tanúvédelem 108

08. Szlovák tanúvédelem 110

09. Ukrán tanúvédelem 114

10. Lett tanúvédelem 117

II. fejezet – A tanúvédelem nemzetközi szabályozása 125

1. Történeti előzmények, eszmetörténet 125

2. A tanúk anonimitása és a fair eljáráshoz való jog 130

3. Az Emberi Jogok Európai Bírósága anonim tanúkra vonatkozó ítéletei 134

3.1. Kostovski Hollandia elleni ügye (1989) 134

3.2. Lüdi Svájc elleni ügye (1992) 135

3.3. Van Mechelen és társai Hollandia elleni ügye (1997) 135

3.4. Doorson Hollandia elleni ügye (1996) 136

3.5. A Maria Pupino-ügy és a tanúvédelem összefüggései 137

4. Az igazságszolgáltatással együttműködő személyekről 138

4.1. Informátorok és bizalmi személyekkel kapcsolatos szabályozás 139

III. fejezet – A szabályozás, nemzetközi együttműködés problémái 141

1. A szolgálati lőfegyverrel történő határátlépés kérdése 141

2. A közúti közlekedés során felmerülő problémák – Magyarországon és külföldön 143

IV. Rész – A tanúvédelem Magyarországi eszközrendszere 145

I. fejezet – A tanúvédelem indokoltsága Magyarországon 147

1. A tanú-, illetve a személyi védelem jogi szabályozásának jog- és kriminálpolitikai indokairól 147

2. A tanúvédelem intézményének hazai kialakításához vezető útról röviden 149

II. fejezet – A tanúvédelem jogi eszközei 153

1. Tanúvédelem a büntetőeljárás során 153

1.1. A büntetőeljárási törvényben nevesített eszközök 155

1.2. A büntetőeljárási törvényben nem nevesített eszközök 186

1.3. Tanúvédelem a bíróságon 190

1.4. Tanúvédelem a katonai büntetőeljárásban 193

2. Tanúvédelem a büntető törvénykönyvben – büntető anyagi jogi eszközök 194

3. Tanúvédelem a büntetés-végrehajtásban 195

4. Tanúvédelem a bűnügyi tudományokon kívüli jogterületeken 198

4.1. A szabálysértési törvényben 198

4.2. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvényben 199

4.3. A polgári perrendtartásban 201

II. fejezet – A tanúvédelem gyakorlati végrehajtása 205

1. A gyakorlati végrehajtás Magyarországon 205

2. Titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazása a tanúvédelemben 216

3. Nemzetközi együttműködés 219

V. RÉSZ – A tanúvédelem lehetséges irányai 223

I. fejezet – De lege ferenda javaslatok 225

A) Kriminálpolitikai problémák 225

B) Normatív problémák 225

C) Bizonyításelméleti kérdések 227

D) Rendészeti–igazgatási kérdések a gyakorlatban 229

II. fejezet – A kutatás eredményének az összegzése 230

Összegzés 230

Summary 231

Függelék 233

Felhasznált irodalom 235

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Csányi Csaba

Dr. Csányi Csaba Ph.D. – jogász, rendőr őrnagy, rendőrségi tanácsos. Felsőfokú polgári végzettsége megszerzését követően került a BRFK kötelékébe, majd dolgozik az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban. Pécsett szerez jogi diplomát. Tanít a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminalisztikai tanszékén, speciálkollégiumot vezet a PTE AJK Büntetőjogi Tanszékén. Fő kutatási területe: tanúvédelem problémái, titkosszolgálatok (jog)történeti fejlődése, titkosszolgálati eszközök és módszerek felhasználásának büntető-, és büntetőeljárás jogi kérdései.

Kapcsolódó termékek

Középkori és újkori jogtudomány

Szerző: Pokol Béla

Internetes ár 3 488 Ft

db

Részletek

Alkotmányos polgári jog?

Szerző: Gárdos-Orosz Fruzsina

Internetes ár 2 784 Ft

db

Részletek

50 éves a polgári perrendtartás

Szerző: Kengyel Miklós

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek

Jog- és állambölcselet

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Államtan

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 344 Ft

db

Részletek

Válogatott európai önkormányzati modellek

Szerző: Rixer Ádám, Fábián Adrián, Bencsik András

Internetes ár 2 624 Ft

db

Részletek

Híres magyar perbeszédek

Szerző: Tóth Mihály (szerk.)

Internetes ár 3 984 Ft

db

Részletek

Kriminalisztika

Szerző: Tremmel Flórián, Herke Csongor, Fenyvesi Csaba

Internetes ár 5 584 Ft

db

Részletek

Az atipikus munkajogviszonyok

Szerző: Bankó Zoltán

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat