Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Kovács Bálint, Nemessányi Zoltán, Nochta Tibor

Magyar polgári jog - Kötelmi jog (Különös rész)

Megjelenés2010-00-00
Méret: B/5
Terjedelem312
Kötéskartonált
ISBN9789637296581
Jelenleg rendelhető.

Ár: 4 880 Ft

Internetes ár: 3 904 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 904 Ft

db

Második, az új Polgári Törvénykönyv tervezetére tekintettel átdolgozott kiadás.
Ez a tankönyv a szerzők korábbi művének jelentősen átdolgozott, bővített kiadása. A szerzőket a mű újraírása során két cél vezette. Egyrészt nagyobb hangsúlyt kívántak helyezni a tételes jogi szabályok gyakorlati érvényesülésének bemutatására. Ezért számos újabb eseti döntés elemzésére, illetve a közelmúltban született polgári jogegységi határozatok részletes ismertetésére is sor kerül. Másrészt szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy az új Polgári Törvénykönyv küszöbön álló hatálybalépése valamennyi magyar jogász számára a kötelmi jog különös részének (is) az újratanulását igényli. Jelen könyv ezért a jelenleg hatályos szabályokat „tükör”-szerűen összeveti az új Ptk. tervezetének vonatkozó rendelkezéseivel.

1. Az egyes szerződések 13

1.1. A szerződéstípusok kialakulásának történeti alapjai, a szerződések rendszere  13

2. Adásvételi szerződés 15

2.1. Az adásvételi szerződés elhatárolása más szerződéstípusoktól 16

2.2. Az adásvételi szerződés mint jogviszony 18

2.3. Az eladó fő kötelezettségei, mellékkötelezettségei és kísérő kötelezettségei 19

2.4. Az adásvétel különös nemei 21

2.4.1. Megtekintésre való vétel 21

2.4.2. Próbára való vétel 21

2.4.3. Elővásárlási jog 22

2.4.3.1. Megállapodáson alapuló elővásárlási jog sajátosságai 22

2.4.3.2. Jogszabályon alapuló elővásárlási jog jellemzői 22

2.4.3.3. A jogszabályon nyugvó elővásárlási jogok „versenye” 23

2.4.3.4. Az elővásárlási jog gyakorlásának szabályai 23

2.4.4. Visszavásárlási jog 24

2.4.5. Vételi jog (opció) 24

2.4.6. Részletvétel 25

2.4.7. Minta szerinti vétel 25

2.4.8. Az adásvételi szerződések nemzetközi aspektusai 26

3. Csere 27

4. A szállítási szerződés 28

4.1. A szállítási szerződés fogalma 28

4.2. A szerződés létrejötte 29

4.3. A felek jogai és kötelezettségei a szerződés megkötését követően
és a szerződés teljesítését megelőzően 30

4.3.1. Értesítési és tájékoztatási kötelezettség 30

4.3.2. Az előszállítás 31

4.3.3. A megrendelő elállási joga 31

4.4. A felek jogosultságai és kötelezettségei a teljesítés során 31

5. A közüzemi szerződés 35

5.1. A közüzemi szerződés fogalma 35

5.2. A szerződés létrejötte 36

5.3. A közüzemi szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei 36

5.4. A szerződésszegés 37

5.5. A szerződés megszűnése 37

6. A vállalkozási típusú szerződések 38

6.1. Vállalkozási szerződés 38

6.2. A szerződés létrejötte szempontjából lényeges formai,
érvényességi követelmények, tartalmi és tárgyi elemek 39

6.3. Alvállalkozó igénybevétele 40

6.4. Utasítási jog, együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 41

6.5. Elállási jog 42

6.6. Vállalkozói díj 43

6.7. A szerződés megerősítésére és biztosítására szolgáló jogintézmények
szerepéről 43

6.8. Szerződésszegési kérdések 44

6.9. A vállalkozási szerződés megszűnéséről 45

6.10. A hatályos Ptk.-ban nevesített vállalkozási szerződésfajtákról 46

6.10.1. Építési szerződés 46

6.10.2. A szerelési szerződés 49

6.10.3. A tervezési szerződés 50

6.10.4. Kutatási szerződés 51

6.10.5. Az utazási szerződés 53

7. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 60

7.1. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fogalma 60

7.2. A szerződés létrejötte 61

7.3. A szerződés tárgya 61

7.4. A teljesítés ideje 62

7.5. Az ellenszolgáltatás 62

7.6. A teljesítés, a felek jogai és kötelezettségei 62

7.6.1. A teljesítést elősegítő mellékkötelezettségek kikötése 62

7.6.2. Az akadályközlési kötelezettség 63

7.6.3. A teljesítés ideje 63

7.6.4. A teljesítés mennyisége, a tolerancia 63

7.6.5. A teljesítés helye 64

7.6.6. A teljesítés módja 64

7.7. A több évre szóló mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 64

8. A bérlet 66

8.1. A bérlet története 66

8.2. A bérlet fogalma 66

8.3. A bérleti szerződés létrejötte 67

8.4. A felek jogai és kötelezettségei 68

8.4.1. A bérbeadó kötelezettségei 68

8.4.2. A bérlő kötelezettségei 69

8.4.3. A bérbeadó jogosultságai 69

8.4.4. A bérlő jogosultságai 70

8.5. Az albérlet 71

8.6. A bérleti szerződés megszűnése 72

9. A lakásbérlet 73

9.1. A lakásbérleti szerződés története 73

9.2. A lakásbérleti szerződés jogi szabályozottsága 73

9.3. A lakásbérleti szerződés fogalma, tárgya 74

9.4. A lakásbérleti szerződés alanyai, létrejötte 75

9.5. A lakásbérleti szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei 76

9.5.1. A bérbeadó kötelezettsége 76

9.5.2. A bérbeadó jogai 76

9.5.3. A bérlő kötelezettségei 76

9.5.4. A bérlő jogosultságai 77

9.6. A lakásbérleti szerződés megszűnése 77

9.6.1. A bérbeadót megillető felmondás 77

9.6.2. A bérlőt megillető felmondás 78

9.6.3. A lakásbérleti szerződés megszűnése a felek akaratán kívüli okból 78

10. A haszonbérlet 80

10.1. A haszonbérlet története 80

10.2. A haszonbérleti szerződés fogalma 80

10.3. A szerződés létrejötte 81

10.4. A felek jogai és kötelezettségei 81

10.5. A haszonbérleti szerződés megszűnése 82

10.6. A mezőgazdasági haszonbérlet 83

10.6.1. A mezőgazdasági haszonbérlet fogalma 83

10.6.2. A mezőgazdasági haszonbérlet létrejötte 84

10.6.3. A felek jogai és kötelezettségei 84

10.6.4. A mezőgazdasági haszonbérlet speciális nemei 86

10.6.4.1. A feles bérlet 86

10.6.4.2. A részesművelés 86

10.6.5. Az előhaszonbérleti jog 86

10.6.6. A mezőgazdasági haszonbérlet megszűnése 87

10.6.6.1. A rendes felmondás 87

10.6.6.2. A rendkívüli felmondás 87

11. A letét 89

11.1. A letét története 89

11.2. A letéti szerződés fogalma 90

11.3. A letéti szerződés létrejötte 91

11.4. A felek jogai és kötelezettségei 92

11.4.1. Őrzési kötelezettség 92

11.4.2. Használati tilalom, a letéteményes felelőssége 93

11.4.3. Kezelési kötelezettség 94

11.4.4. Harmadik személy igénybevétele 95

11.4.5. Értesítési kötelezettség 96

11.4.6. Letéti díj 96

11.5. A letét megszűnése 97

11.6. A letét különös nemei 98

11.6.1. A szállodai letét 99

11.6.2. A fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és hasonló vállalatok,
továbbá a ruhatárat üzemben tartók által kötött letéti szerződések 103

11.6.3. A rendhagyó letét 103

11.6.4. A letét egyéb speciális fajtái 105

12. A megbízási szerződés 107

12.1. A megbízási szerződés története 107

12.2. A megbízási szerződés fogalma 108

12.2.1. Megbízás–meghatalmazás 108

12.2.2. Megbízás – vállalkozás 110

12.2.3. Munkaviszony és megbízás 113

12.2.3.1. Egyéb elhatárolások 114

12.3. A megbízási szerződés létrejötte 114

12.4. A megbízott kötelezettségei 115

12.4.1. A megbízó utasításainak való megfelelés 116

12.4.2. Személyes eljárás kötelezettsége 117

12.4.3. Tájékoztatási kötelezettség 118

12.5. A megbízó kötelezettségei 119

12.5.1. A megbízási díj 119

12.6. A megbízás megszűnése 121

12.6.1. Felmondás 121

12.6.2. Halál (jogutód nélküli megszűnés) 124

12.6.3. Cselekvőképtelenség vagy korlátozott cselekvőképesség 125

12.6.4. A megbízás tárgytalanná válása 125

12.6.5. Elszámolási kötelezettség, a megbízott által vállalt kötelezettségek
alóli mentesítés 126

12.7. Megbízás nélküli ügyvitel 126

13. A fuvarozási szerződés 129

13.1. A fuvarozási szerződés története 129

13.2. A fuvarozási szerződés fogalma 129

13.3. A fuvarozási szerződés létrejötte 131

13.3.1. Fuvarlevél 131

13.4. A felek jogai és kötelezettségei 132

13.4.1. A fuvarozó kötelezettségei 132

13.4.2. A feladó kötelezettségei 134

13.4.3. Közreműködők igénybevétele 135

13.4.4. Díjazás 136

13.5. A fuvarozó felelőssége 137

13.5.1. Késedelem 137

13.5.2. Árukárok 138

13.5.3. Igényérvényesítés, elévülés 140

14. A bizomány 141

14.1. A bizományi szerződés története 141

14.2. A bizományi szerződés fogalma 142

14.2.1. Elhatárolások 144

14.3. A felek jogai és kötelezettségei 145

14.3.1. A bizományi konstrukció 145

14.3.2. A limit-ár 147

14.3.3. Del credere felelősség 150

14.3.4. A szerződések összefüggése, tulajdonjogi kérdések 151

14.3.5. Önszerződés 154

14.3.6. Bizományi díj 157

14.4. A bizományi szerződés megszűnése 158

15. A szállítmányozási szerződés 159

15.1. A szállítmányozási szerződés története 159

15.2. A szállítmányozási szerződés fogalma 160

15.2.1. Elhatárolások 160

15.3. A szállítmányozási szerződés létrejötte 161

15.4. A felek jogai és kötelezettségei 161

15.4.1. A szállítmányozó kötelezettségei 161

15.4.2. Közreműködő igénybevétele 162

15.4.3. Díjazás, költségek, refakcia 163

15.4.4. A szállítmányozó felelőssége 164

15.4.5. Elévülés 165

16. A hitel- és a kölcsönszerződés 166

16.1. Elhatárolási kérdések 166

16.2. Clausula rebus sic stantibus 167

16.3. Kölcsön felmondása 168

17. Bankszámla- és betétszerződés 170

18. A folyószámla-szerződés  175

19. A takarékbetét-szerződés 177

20. Biztosítási szerződés 179

20.1. Röviden a biztosítási jog történeti alakulásáról 179

20.2. A biztosítási jog karakteréről 180

20.3. A biztosítási szerződés jogi természetéről 181

20.4. A biztosítási szerződésre vonatkozó közös szabályok 182

20.5. Biztosítási jogi alapfogalmak 182

20.6. Biztosítási díj 184

20.7. Bejelentési kötelezettség 185

20.8. A biztosítás fajai 185

20.8.1. A vagyonbiztosítás 186

20.8.1.1. Túlbiztosítási tilalom 186

20.8.1.2. A szerződés felmondása 186

20.8.1.3. Díjnemfizetés jogkövetkezménye 187

20.8.1.4. Biztosító szolgáltatási kötelezettségének beállta és terjedelme 187

20.8.1.5. Kárenyhítési kötelezettség 187

20.8.1.6. A biztosító mentesülésének esetei 187

20.8.1.7. Törvényi engedmény – cessio legis 188

20.8.2. A felelősségbiztosítás 188

20.8.3. Az életbiztosítás 189

20.8.4. A balesetbiztosítás 191

21. Az ajándékozási szerződés 192

21.1. Az ajándékozási szerződés története 192

21.2. Az ajándékozási szerződés fogalma, elhatárolása más szerződéstípusoktól 192

21.3. Az ajándékozási szerződés létrejötte 193

21.4. Az ajándékozási szerződés érvénytelensége 194

21.5. Az ajándékozási szerződés teljesítésének megtagadása 194

21.6. Az ajándékozó felelőssége 195

21.6.1. Az ajándékozó felelőssége az ajándék tárgyáért 195

21.6.2. Az ajándékozó felelőssége az ajándékozott egyéb vagyonában
okozott kárért 196

21.7. Az ajándék visszakövetelése 196

21.7.1. Visszakövetelés az ajándékozó létfenntartása érdekében 196

21.7.2. Visszakövetelés súlyos jogsértés miatt 197

21.7.3. A visszakövetelés korlátai 197

21.7.4. Visszakövetelés téves feltevés alapján 198

21.7.5. A szokásos mértékű ajándék 199

22. A haszonkölcsön 200

22.1. A haszonkölcsön története 200

22.2. A haszonkölcsön-szerződés fogalma 200

22.3. A haszonkölcsön-szerződés létrejötte 200

22.4. A felek jogai és kötelezettségei 201

22.4.1. A teljesítés megtagadása a kölcsönadó részéről 201

22.4.2. A haszonkölcsönbe vevő kötelezettsége 201

22.5. A haszonkölcsön megszűnése 202

22.5.1. A kikötött, vagy a haszonkölcsön célja szerint szükséges idő elteltével 202

22.5.2. Felmondással, illetőleg a dolog visszaadásával 202

22.5.3. A kölcsönvevő halálával 202

22.5.4. Azonnali hatályú felmondással 203

23. Az alimentációs szerződések 204

23.1. Az alimnetációs szerződések története 204

23.2. A tartási szerződés fogalma 205

23.3. A tartási szerződés megkötése 206

23.4. A tartási jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba 207

23.5. A tartási szerződés teljesítése 207

23.5.1. A tartás módja és mértéke 207

23.5.2. A tartás ellenértéke 208

23.6. A tartási szerződés érvénytelensége 208

23.7. A tartási szerződés módosítása 209

23.8. A tartási szerződés átváltoztatása életjáradéki szerződéssé 210

23.9. A tartási szerződés megszűnése 211

24. Az életjáradéki szerződés 213

24.1. Az életjáradéki szerződés fogalma 213

24.2. Az életjáradéki szerződés teljesítése 213

24.3. Az életjáradéki szerződés módosítása, megszüntetése 213

25. A díjkitűzés 215

25.1. A díjkitűzés története 215

25.2. A díjkitűzés fogalma 215

25.3. A díjkitűzés létrejötte 216

25.4. A díjkitűző kötelezettsége 216

26. A kötelezettségvállalás közérdekű célra 218

26.1. A „kötelezettségvállalás közérdekű célra” elnevezésű jogintézmény története 218

26.2. A „kötelezettségvállalás közérdekű célra” elnevezésű jogintézmény fogalma 218

26.3. A kötelezettségvállalás létrejötte 219

26.4. A kötelezettségvállalás megszűnése 219

27. A társasági szerződés 220

28. A koncessziós szerződés 226

28.1. A koncessziós szerződés története 226

28.2. A koncessziós szerződés fogalma 227

28.2.1. A koncessziós szerződés jogági besorolása 227

28.3. A koncessziós szerződés létrejötte 231

28.3.1. A koncessziós szerződés alanyai 231

28.3.2. A koncessziós szerződés tárgya 234

28.4. A felek jogai és kötelezettségei 235

28.4.1. Visszterhesség 235

28.4.2. Kizárólagosság 236

28.4.3. Határozott időtartam 237

28.4.4. A koncessziós szerződés érvényessége és hatályossága 238

28.4.5. A koncessziós szerződés teljesítésének garanciái 238

28.5. A koncessziós szerződés módosítása és megszűnése 239

28.5.1. A koncessziós szerződés módosítása 239

28.5.2. A koncessziós szerződés megszűnése 242

29. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés 243

29.1. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés története 243

29.2. Az irányelv megalkotásának története 243

29.3. Az irányelv megalkotásának indokai 244

29.4. A magyar jog rendelkezései az irányelv átültetése előtt 246

29.5. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés fogalma 247

29.5.1. Az ingatlanközvetítői szerződés és a kereskedelmi ügynöki szerződés 248

29.6. A kereskedelmi ügynöki szerződés létrejötte 251

29.6.1. Kogencia, imperativitás 253

29.7. A kereskedelmi ügynök jogai és kötelezettségei 255

29.7.1. A kereskedelmi ügynök jogköre 255

29.7.2. Tájékoztatási kötelezettség 256

29.8. A megbízó kötelezettségei 258

29.8.1. Díjfizetés 258

29.9. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése 260

29.9.1. Felmondás 260

29.9.2. Kiegyenlítés 260

29.9.3. Az ügynöki jog alapvetései az új Ptk. tervezetében 261

30. A lízingszerződés  264

30.1. Új szerződések megjelenése a magánjog rendszerében 264

30.2. A lízingszerződés alanyai, alanyi feltételek 266

30.3. A lízingszerződés tárgya 267

30.4. A lízingszerződés alaptípusai és megkötése 267

30.5. A lízingszerződés tartalma; a felek jogai és kötelezettségei 268

30.6. A lízingdíj 269

30.7. Kárveszélyviselés 269

30.8. A lízingszerződés megszűnése 270

30.9. A lízingszerződések további jellegadó ismérvei 271

31. Franchise és franchise-szerződés  272

31.1. A franchise lényege; fogalmi meghatározásának nehézségei 272

31.2. Kísérlet a franchise-szerződés definiálására 274

31.3. A franchise-szerződés elhatárolása más értékesítési–kooperációs
szerződésektől, illetőleg viszonya ezen szerződéstípusokhoz 274

31.4. A franchise-szerződés szerkezete és tartalmának állandó elemei 276

31.5. A franchise-ba adó fő kötelezettségei 277

31.6. A franchise-ba vevő fő kötelezettségei 277

31.7. A franchise fajtái 278

31.8. A franchise-szerződések jogi korlátai; versenyjogi és kartelljogi
összefüggések – figyelemmel az európai versenyjogi és kartelljogi
rendelkezésekre és az Európai Bíróság ez irányú joggyakorlatára 278

32. Faktoringszerződés 282

32.1. A faktoring gazdasági jelentősége és funkciói 282

32.2. A faktorszerződés fogalmi elemei 283

32.3. A faktoringszerződés alanyai 284

32.4. A faktorszerződések gyakorlatban létező két alaptípus 284

32.5. A faktordíj 285

32.6. A faktoring és az ügyleti engedményezés összefüggései 286

Jegyzetek 291


 

Tartalomjegyzék

1. Az egyes szerződések 13

1.1. A szerződéstípusok kialakulásának történeti alapjai, a szerződések rendszere  13

2. Adásvételi szerződés 15

2.1. Az adásvételi szerződés elhatárolása más szerződéstípusoktól 16

2.2. Az adásvételi szerződés mint jogviszony 18

2.3. Az eladó fő kötelezettségei, mellékkötelezettségei és kísérő kötelezettségei 19

2.4. Az adásvétel különös nemei 21

2.4.1. Megtekintésre való vétel 21

2.4.2. Próbára való vétel 21

2.4.3. Elővásárlási jog 22

2.4.3.1. Megállapodáson alapuló elővásárlási jog sajátosságai 22

2.4.3.2. Jogszabályon alapuló elővásárlási jog jellemzői 22

2.4.3.3. A jogszabályon nyugvó elővásárlási jogok „versenye” 23

2.4.3.4. Az elővásárlási jog gyakorlásának szabályai 23

2.4.4. Visszavásárlási jog 24

2.4.5. Vételi jog (opció) 24

2.4.6. Részletvétel 25

2.4.7. Minta szerinti vétel 25

2.4.8. Az adásvételi szerződések nemzetközi aspektusai 26

3. Csere 27

4. A szállítási szerződés 28

4.1. A szállítási szerződés fogalma 28

4.2. A szerződés létrejötte 29

4.3. A felek jogai és kötelezettségei a szerződés megkötését követően
és a szerződés teljesítését megelőzően 30

4.3.1. Értesítési és tájékoztatási kötelezettség 30

4.3.2. Az előszállítás 31

4.3.3. A megrendelő elállási joga 31

4.4. A felek jogosultságai és kötelezettségei a teljesítés során 31

5. A közüzemi szerződés 35

5.1. A közüzemi szerződés fogalma 35

5.2. A szerződés létrejötte 36

5.3. A közüzemi szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei 36

5.4. A szerződésszegés 37

5.5. A szerződés megszűnése 37

6. A vállalkozási típusú szerződések 38

6.1. Vállalkozási szerződés 38

6.2. A szerződés létrejötte szempontjából lényeges formai,
érvényességi követelmények, tartalmi és tárgyi elemek 39

6.3. Alvállalkozó igénybevétele 40

6.4. Utasítási jog, együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 41

6.5. Elállási jog 42

6.6. Vállalkozói díj 43

6.7. A szerződés megerősítésére és biztosítására szolgáló jogintézmények
szerepéről 43

6.8. Szerződésszegési kérdések 44

6.9. A vállalkozási szerződés megszűnéséről 45

6.10. A hatályos Ptk.-ban nevesített vállalkozási szerződésfajtákról 46

6.10.1. Építési szerződés 46

6.10.2. A szerelési szerződés 49

6.10.3. A tervezési szerződés 50

6.10.4. Kutatási szerződés 51

6.10.5. Az utazási szerződés 53

7. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 60

7.1. A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés fogalma 60

7.2. A szerződés létrejötte 61

7.3. A szerződés tárgya 61

7.4. A teljesítés ideje 62

7.5. Az ellenszolgáltatás 62

7.6. A teljesítés, a felek jogai és kötelezettségei 62

7.6.1. A teljesítést elősegítő mellékkötelezettségek kikötése 62

7.6.2. Az akadályközlési kötelezettség 63

7.6.3. A teljesítés ideje 63

7.6.4. A teljesítés mennyisége, a tolerancia 63

7.6.5. A teljesítés helye 64

7.6.6. A teljesítés módja 64

7.7. A több évre szóló mezőgazdasági termékértékesítési szerződés 64

8. A bérlet 66

8.1. A bérlet története 66

8.2. A bérlet fogalma 66

8.3. A bérleti szerződés létrejötte 67

8.4. A felek jogai és kötelezettségei 68

8.4.1. A bérbeadó kötelezettségei 68

8.4.2. A bérlő kötelezettségei 69

8.4.3. A bérbeadó jogosultságai 69

8.4.4. A bérlő jogosultságai 70

8.5. Az albérlet 71

8.6. A bérleti szerződés megszűnése 72

9. A lakásbérlet 73

9.1. A lakásbérleti szerződés története 73

9.2. A lakásbérleti szerződés jogi szabályozottsága 73

9.3. A lakásbérleti szerződés fogalma, tárgya 74

9.4. A lakásbérleti szerződés alanyai, létrejötte 75

9.5. A lakásbérleti szerződés teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei 76

9.5.1. A bérbeadó kötelezettsége 76

9.5.2. A bérbeadó jogai 76

9.5.3. A bérlő kötelezettségei 76

9.5.4. A bérlő jogosultságai 77

9.6. A lakásbérleti szerződés megszűnése 77

9.6.1. A bérbeadót megillető felmondás 77

9.6.2. A bérlőt megillető felmondás 78

9.6.3. A lakásbérleti szerződés megszűnése a felek akaratán kívüli okból 78

10. A haszonbérlet 80

10.1. A haszonbérlet története 80

10.2. A haszonbérleti szerződés fogalma 80

10.3. A szerződés létrejötte 81

10.4. A felek jogai és kötelezettségei 81

10.5. A haszonbérleti szerződés megszűnése 82

10.6. A mezőgazdasági haszonbérlet 83

10.6.1. A mezőgazdasági haszonbérlet fogalma 83

10.6.2. A mezőgazdasági haszonbérlet létrejötte 84

10.6.3. A felek jogai és kötelezettségei 84

10.6.4. A mezőgazdasági haszonbérlet speciális nemei 86

10.6.4.1. A feles bérlet 86

10.6.4.2. A részesművelés 86

10.6.5. Az előhaszonbérleti jog 86

10.6.6. A mezőgazdasági haszonbérlet megszűnése 87

10.6.6.1. A rendes felmondás 87

10.6.6.2. A rendkívüli felmondás 87

11. A letét 89

11.1. A letét története 89

11.2. A letéti szerződés fogalma 90

11.3. A letéti szerződés létrejötte 91

11.4. A felek jogai és kötelezettségei 92

11.4.1. Őrzési kötelezettség 92

11.4.2. Használati tilalom, a letéteményes felelőssége 93

11.4.3. Kezelési kötelezettség 94

11.4.4. Harmadik személy igénybevétele 95

11.4.5. Értesítési kötelezettség 96

11.4.6. Letéti díj 96

11.5. A letét megszűnése 97

11.6. A letét különös nemei 98

11.6.1. A szállodai letét 99

11.6.2. A fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és hasonló vállalatok,
továbbá a ruhatárat üzemben tartók által kötött letéti szerződések 103

11.6.3. A rendhagyó letét 103

11.6.4. A letét egyéb speciális fajtái 105

12. A megbízási szerződés 107

12.1. A megbízási szerződés története 107

12.2. A megbízási szerződés fogalma 108

12.2.1. Megbízás–meghatalmazás 108

12.2.2. Megbízás – vállalkozás 110

12.2.3. Munkaviszony és megbízás 113

12.2.3.1. Egyéb elhatárolások 114

12.3. A megbízási szerződés létrejötte 114

12.4. A megbízott kötelezettségei 115

12.4.1. A megbízó utasításainak való megfelelés 116

12.4.2. Személyes eljárás kötelezettsége 117

12.4.3. Tájékoztatási kötelezettség 118

12.5. A megbízó kötelezettségei 119

12.5.1. A megbízási díj 119

12.6. A megbízás megszűnése 121

12.6.1. Felmondás 121

12.6.2. Halál (jogutód nélküli megszűnés) 124

12.6.3. Cselekvőképtelenség vagy korlátozott cselekvőképesség 125

12.6.4. A megbízás tárgytalanná válása 125

12.6.5. Elszámolási kötelezettség, a megbízott által vállalt kötelezettségek
alóli mentesítés 126

12.7. Megbízás nélküli ügyvitel 126

13. A fuvarozási szerződés 129

13.1. A fuvarozási szerződés története 129

13.2. A fuvarozási szerződés fogalma 129

13.3. A fuvarozási szerződés létrejötte 131

13.3.1. Fuvarlevél 131

13.4. A felek jogai és kötelezettségei 132

13.4.1. A fuvarozó kötelezettségei 132

13.4.2. A feladó kötelezettségei 134

13.4.3. Közreműködők igénybevétele 135

13.4.4. Díjazás 136

13.5. A fuvarozó felelőssége 137

13.5.1. Késedelem 137

13.5.2. Árukárok 138

13.5.3. Igényérvényesítés, elévülés 140

14. A bizomány 141

14.1. A bizományi szerződés története 141

14.2. A bizományi szerződés fogalma 142

14.2.1. Elhatárolások 144

14.3. A felek jogai és kötelezettségei 145

14.3.1. A bizományi konstrukció 145

14.3.2. A limit-ár 147

14.3.3. Del credere felelősség 150

14.3.4. A szerződések összefüggése, tulajdonjogi kérdések 151

14.3.5. Önszerződés 154

14.3.6. Bizományi díj 157

14.4. A bizományi szerződés megszűnése 158

15. A szállítmányozási szerződés 159

15.1. A szállítmányozási szerződés története 159

15.2. A szállítmányozási szerződés fogalma 160

15.2.1. Elhatárolások 160

15.3. A szállítmányozási szerződés létrejötte 161

15.4. A felek jogai és kötelezettségei 161

15.4.1. A szállítmányozó kötelezettségei 161

15.4.2. Közreműködő igénybevétele 162

15.4.3. Díjazás, költségek, refakcia 163

15.4.4. A szállítmányozó felelőssége 164

15.4.5. Elévülés 165

16. A hitel- és a kölcsönszerződés 166

16.1. Elhatárolási kérdések 166

16.2. Clausula rebus sic stantibus 167

16.3. Kölcsön felmondása 168

17. Bankszámla- és betétszerződés 170

18. A folyószámla-szerződés  175

19. A takarékbetét-szerződés 177

20. Biztosítási szerződés 179

20.1. Röviden a biztosítási jog történeti alakulásáról 179

20.2. A biztosítási jog karakteréről 180

20.3. A biztosítási szerződés jogi természetéről 181

20.4. A biztosítási szerződésre vonatkozó közös szabályok 182

20.5. Biztosítási jogi alapfogalmak 182

20.6. Biztosítási díj 184

20.7. Bejelentési kötelezettség 185

20.8. A biztosítás fajai 185

20.8.1. A vagyonbiztosítás 186

20.8.1.1. Túlbiztosítási tilalom 186

20.8.1.2. A szerződés felmondása 186

20.8.1.3. Díjnemfizetés jogkövetkezménye 187

20.8.1.4. Biztosító szolgáltatási kötelezettségének beállta és terjedelme 187

20.8.1.5. Kárenyhítési kötelezettség 187

20.8.1.6. A biztosító mentesülésének esetei 187

20.8.1.7. Törvényi engedmény – cessio legis 188

20.8.2. A felelősségbiztosítás 188

20.8.3. Az életbiztosítás 189

20.8.4. A balesetbiztosítás 191

21. Az ajándékozási szerződés 192

21.1. Az ajándékozási szerződés története 192

21.2. Az ajándékozási szerződés fogalma, elhatárolása más szerződéstípusoktól 192

21.3. Az ajándékozási szerződés létrejötte 193

21.4. Az ajándékozási szerződés érvénytelensége 194

21.5. Az ajándékozási szerződés teljesítésének megtagadása 194

21.6. Az ajándékozó felelőssége 195

21.6.1. Az ajándékozó felelőssége az ajándék tárgyáért 195

21.6.2. Az ajándékozó felelőssége az ajándékozott egyéb vagyonában
okozott kárért 196

21.7. Az ajándék visszakövetelése 196

21.7.1. Visszakövetelés az ajándékozó létfenntartása érdekében 196

21.7.2. Visszakövetelés súlyos jogsértés miatt 197

21.7.3. A visszakövetelés korlátai 197

21.7.4. Visszakövetelés téves feltevés alapján 198

21.7.5. A szokásos mértékű ajándék 199

22. A haszonkölcsön 200

22.1. A haszonkölcsön története 200

22.2. A haszonkölcsön-szerződés fogalma 200

22.3. A haszonkölcsön-szerződés létrejötte 200

22.4. A felek jogai és kötelezettségei 201

22.4.1. A teljesítés megtagadása a kölcsönadó részéről 201

22.4.2. A haszonkölcsönbe vevő kötelezettsége 201

22.5. A haszonkölcsön megszűnése 202

22.5.1. A kikötött, vagy a haszonkölcsön célja szerint szükséges idő elteltével 202

22.5.2. Felmondással, illetőleg a dolog visszaadásával 202

22.5.3. A kölcsönvevő halálával 202

22.5.4. Azonnali hatályú felmondással 203

23. Az alimentációs szerződések 204

23.1. Az alimnetációs szerződések története 204

23.2. A tartási szerződés fogalma 205

23.3. A tartási szerződés megkötése 206

23.4. A tartási jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba 207

23.5. A tartási szerződés teljesítése 207

23.5.1. A tartás módja és mértéke 207

23.5.2. A tartás ellenértéke 208

23.6. A tartási szerződés érvénytelensége 208

23.7. A tartási szerződés módosítása 209

23.8. A tartási szerződés átváltoztatása életjáradéki szerződéssé 210

23.9. A tartási szerződés megszűnése 211

24. Az életjáradéki szerződés 213

24.1. Az életjáradéki szerződés fogalma 213

24.2. Az életjáradéki szerződés teljesítése 213

24.3. Az életjáradéki szerződés módosítása, megszüntetése 213

25. A díjkitűzés 215

25.1. A díjkitűzés története 215

25.2. A díjkitűzés fogalma 215

25.3. A díjkitűzés létrejötte 216

25.4. A díjkitűző kötelezettsége 216

26. A kötelezettségvállalás közérdekű célra 218

26.1. A „kötelezettségvállalás közérdekű célra” elnevezésű jogintézmény története 218

26.2. A „kötelezettségvállalás közérdekű célra” elnevezésű jogintézmény fogalma 218

26.3. A kötelezettségvállalás létrejötte 219

26.4. A kötelezettségvállalás megszűnése 219

27. A társasági szerződés 220

28. A koncessziós szerződés 226

28.1. A koncessziós szerződés története 226

28.2. A koncessziós szerződés fogalma 227

28.2.1. A koncessziós szerződés jogági besorolása 227

28.3. A koncessziós szerződés létrejötte 231

28.3.1. A koncessziós szerződés alanyai 231

28.3.2. A koncessziós szerződés tárgya 234

28.4. A felek jogai és kötelezettségei 235

28.4.1. Visszterhesség 235

28.4.2. Kizárólagosság 236

28.4.3. Határozott időtartam 237

28.4.4. A koncessziós szerződés érvényessége és hatályossága 238

28.4.5. A koncessziós szerződés teljesítésének garanciái 238

28.5. A koncessziós szerződés módosítása és megszűnése 239

28.5.1. A koncessziós szerződés módosítása 239

28.5.2. A koncessziós szerződés megszűnése 242

29. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés 243

29.1. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés története 243

29.2. Az irányelv megalkotásának története 243

29.3. Az irányelv megalkotásának indokai 244

29.4. A magyar jog rendelkezései az irányelv átültetése előtt 246

29.5. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés fogalma 247

29.5.1. Az ingatlanközvetítői szerződés és a kereskedelmi ügynöki szerződés 248

29.6. A kereskedelmi ügynöki szerződés létrejötte 251

29.6.1. Kogencia, imperativitás 253

29.7. A kereskedelmi ügynök jogai és kötelezettségei 255

29.7.1. A kereskedelmi ügynök jogköre 255

29.7.2. Tájékoztatási kötelezettség 256

29.8. A megbízó kötelezettségei 258

29.8.1. Díjfizetés 258

29.9. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése 260

29.9.1. Felmondás 260

29.9.2. Kiegyenlítés 260

29.9.3. Az ügynöki jog alapvetései az új Ptk. tervezetében 261

30. A lízingszerződés  264

30.1. Új szerződések megjelenése a magánjog rendszerében 264

30.2. A lízingszerződés alanyai, alanyi feltételek 266

30.3. A lízingszerződés tárgya 267

30.4. A lízingszerződés alaptípusai és megkötése 267

30.5. A lízingszerződés tartalma; a felek jogai és k&oum

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kovács Bálint

Dr. Kovács Bálint 2001-től 2003-ig a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén volt tanársegéd, majd PhD-hallgató. Rendszeresen tart előadásokat a polgári jog, a nemzetközi magánjog és az európajog egyes területeiről. 2002 óta munkatársa a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Európa-tanulmányok Intézeti Tanszékének. Kutatási területe az európai magánjog.

Nemessányi Zoltán

Dr. Nemessányi Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa.

Nochta Tibor

Nochta Tibor a Polgári Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett állandó választott bíróság tagja, ügyvéd. Főbb kutatási területei a gazdasági és kereskedelmi magánjog intézményei, a kártérítési felelősség, a társasági jog és a kereskedelmi szerződések joga, európai kereskedelmi és társasági jog.

Kapcsolódó termékek

Az Ószövetségtől a Pink Floydig

Szerző: Tóth Mihály

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Az alkotmányos demokrácia alapintézményei

Szerző: Petrétei József

Internetes ár 5 200 Ft

db

Részletek

A jogi szabályozás eredményessége

Szerző: Visegrády Antal

Internetes ár 1 584 Ft

db

Részletek

Az Európai Unió közjogi alapjai I.

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe

Szerző: Kajtár István

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek

Szembesítés (Szemtől szembe a bűnügyekben)

Szerző: Fenyvesi Csaba

Internetes ár 3 744 Ft

db

Részletek

Közigazgatási jog. Különös rész II.

Szerző: Rózsás Eszter

Internetes ár 3 424 Ft

db

Részletek

A szegényjogtól a jogi segítségnyújtásig

Szerző: Király Lilla

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat