Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

A fele elfogyott (Typotex Kiadó)

Megjelenés0000-00-00
Méret: B/5
Terjedelem297
Kötés
ISBN9789639664876
Jelenleg rendelhető.

Ár: 3 200 Ft

Internetes ár: 3 200 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
3 200 Ft

db

Olaj, gáz, forró levegő és a globális energiaválság

Baj van ugyan, de van meg­ol­dás - így fog­lal­hat­juk össze rö­vi­den e könyv tar­tal­mát. Baj van, sőt a baj itt van, mert ki­me­rü­lő­ben van­nak az olaj- (és a gáz-)kész­le­tek, mi­köz­ben nö­vek­szik az ener­gia­szük­ség­let, és ez az el­lent­mon­dás a glo­bá­li­san össze­fo­nó­dó vi­lág­pi­ac el­ke­rül­he­tet­len össze­om­lá­sát vonja maga után. Mikor 2008 már­ci­u­sá­ban nyom­dá­ba adjuk e köny­vet, az olaj hor­dón­kén­ti ára már meg­ha­lad­ja az ed­di­gi ma­xi­mu­mot (ami 1980 áp­ri­li­sá­ban 103,76 USD volt): mára 105,47 USD - és ki tudja, mennyi lesz, mikor a ked­ves Ol­va­só ke­zé­be veszi köny­vün­ket. Per­sze nem elő­ször hal­lunk ilyes­mi­ről, de rit­kán ilyen hi­te­le­sen. A geo­ló­gus szer­ző, aki pro­fesszor­ként, ku­ta­tó­ként és olaj­ipa­ri ta­nács­adó­ként mű­kö­dött, pár éve egy nap­ener­gi­á­val fog­lal­ko­zó céget ala­pí­tott, mely a nagy-bri­tan­ni­ai cégek top 100-as rang­so­rá­nak kö­zép­me­ző­nyé­hez tar­to­zik. Tehát nem­csak írás, ta­ní­tás és ta­nács­adás, hanem valós, kö­rül­te­kin­tő is­me­re­tek alap­ján való cse­lek­vés, a meg­te­he­tő meg­té­te­le a dol­gunk - ez ennek a könyv­nek és a szer­ző­nek az üze­ne­te.
Szerző: LEGGETT, Jeremy

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Kapcsolódó termékek

A fele elfogyott (Typotex Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 3 200 Ft

db

Részletek

Kelet-Európa közlekedése

Szerző: Erdősi Ferenc

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

A turizmus nemzetközi földrajza

Szerző: Gyuricza László

Internetes ár 4 545 Ft

db

Részletek

Infrastruktúra

Szerző: Abonyiné Palotás Jolán

Internetes ár 3 184 Ft

db

Részletek

Közigazgatási urbanisztika (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 4 400 Ft

db

Részletek

Dél-Alföld

Szerző: Nagy Gábor (szerk.)

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek

Magyarország történeti földrajza II.

Szerző: Beluszky Pál (szerk.)

Internetes ár 4 784 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • A munka élvezetének titka - A tevékenység adta siker és életöröm
  • Gyermekeink és a hit
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • A léleknek idő kell
  • Kis méregzsákok - Építsük le az agressziót játékokkal!


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat