hu
 • en
 • 0

  A helyi önkormányzatok (HVG-ORAC Kiadó)

  – Regisztráljon, hogy elsőként értékelhesse a terméket!
  A tankönyv-kézikönyv – olvasmányos stílusa, közérthető megfogalmazása – segítségével a helyi hatalom, a helyi önkormányzás alanya, a választópolgár is megfelelő ismereteket szerezhet az általa választott képviselő-testület, illetve a helyi népszavazás (népi kezdeményezés) jogintézménye mibenlétéről, a velük szemben támasztott követelményekről, továbbá a választópolgár/állampolgár helyi önkormányzásban való részvételének garanciáiról.
  Szerkesztő: Fogarasi József
  Termék adatok
  ISBN:
  9789632580791
  Méret:
  A/5
  Oldalszám:
  600
  Megjelenés éve:
  2009

  Megrendelés

  Nyomtatott
  5.800Ft
  A kiadvány a jogintézmény alkotmányos alapkeretein túl – egy rövid európai kitekintést követően – bemutatja a helyi önkormányzatok - általános alapjogait;
  - területi tagozódását és megváltoztatásának rendjét;
  - feladat- és hatásköri rendszerét;
  - szerveit és szervtípusait;
  - az egyes szervek működésének alapelemeit;
  - az önkormányzati képviselők választásának, jogállásának, tevékenységének kapcsolatrendszerének összetevőit;
  - a képviselő-testület és bizottságai jogállását, feladat- és hatáskörét, működésük szabályait;
  - a polgármester, a jegyző önkormányzati szerepkörét;
  - a polgármesteri hivatal – a körjegyzőség – kettős (önkormányzati, államigazgatási) tevékenységének problémáit;
  - a helyi önkormányzatok együttműködéseinek (társulásainak) formáit és típusait;
  - az önkormányzati gazdálkodás alapkérdéseit;
  - a központi állami szervekkel való kapcsolati irányokat, e kapcsolatok tartalmát; az önkormányzatok – jelenleg éppen „szünetelő” – törvényességi ellenőrzésének folyamatát, követelményét;
  - a helyi önkormányzás sajátos (megyei jogú városi, fővárosi, illetve megyei) megnyilvánulási-működési formáit;
  - a helyi önkormányzatok szakmai, érdekképviseleti- és érdekvédelmi szövetségeit, és végül, de nem utolsó sorban
  - a helyi önkormányzás megvalósulásának közvetlen – helyi népszavazáson való részvételén túlmutató más – formáit, fórumait és eszközeit.
  A tankönyv-kézikönyv – olvasmányos stílusa, közérthető megfogalmazása – segítségével a helyi hatalom, a helyi önkormányzás alanya, a választópolgár is megfelelő ismereteket szerezhet az általa választott képviselő-testület, illetve a helyi népszavazás (népi kezdeményezés) jogintézménye mibenlétéről, a velük szemben támasztott követelményekről, továbbá a választópolgár/állampolgár helyi önkormányzásban való részvételének garanciáiról.
  A tartalmi teljesség jegyében a könyv melléklete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény hatályos teljes szövegét, a könyvhöz mellékelt CD, pedig a kézikönyvben hivatkozott jogszabályokat és egyéb más dokumentumokat tartalmazza.
  A fentiek alapján a könyvet jó szívvel ajánljuk az állami és az önkormányzati közigazgatás tisztségviselőinek, vezetőinek, továbbá a humánügyi igazgatás területén dolgozó szakemberek számára, valamint a helyi önkormányzás elméleti és gyakorlati ismereteit oktató és tanulmányozó szakirányú felsőoktatás szakembereinek, illetve ezen intézmények hallgatóinak. A kiadványt haszonnal forgathatják a helyi önkormányzati testületekben választott képviselők, valamint a helyi önkormányzás megvalósulásában közreműködő személyek is.
  Szerkesztő: Fogarasi József

  NKE Könyvesbolt (Oktatási Épület)
  1083 Budapest, Üllői út 82.

  Dialóg Eötvös és HVG-ORAC Könyvesbolt
  1053 Budapest, Károlyi u. 17.

  Dialóg Kaptár Könyvesbolt
  7622 Pécs, Universitas u. 2/a

  Kosár tartalma

  ingyenes kiszállítás
  Pénztárhoz