Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Burgerné Gimes Anna

Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága

Megjelenés2010-00-00
Méret: B/5
Terjedelem336
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639950245
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 480 Ft

Internetes ár: 4 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 384 Ft

db

A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, továbbá a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdasági fejlődéséről szól. Azt az utat vizsgálja, amely a legtöbb ország 2000-es évekbeli szárnyaló növekedését eredményezte az 1990-es évek eleji visszaesésük, majd meg-meginduló növekedésük után. A kiemelkedő fejlődés a 10 ország EU-csatlakozásának, illetőleg a három potenciális EU-tagország társulásának időszaka volt. Az 1990-es évek végétől és a 2000-es évektől kezdve 2008 elejéig a legtöbb vizsgált országban a nemzeti termék és jövedelem gyors növekedése, az egy főre jutó GDP jelentős emelkedése, új, korszerű vállalatok és iparágak megjelenése és gyors elterjedése, a pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások modernizálódása és kiterjedése, a munkanélküliség csökkenése, a külkereskedelem élénkülése jellemezte a fejlődést. Az infláció lelassult, a valuták megszilárdultak, két ország, Szlovénia és Szlovákia tagja lett az euróövezetnek.

 

Táblázatok jegyzéke 13

Ábrajegyzék 17

Bevezetés 19


I. Általános rész 21

A népgazdaságok fejlődése 23

A nemzeti jövedelem alakulása az 1990-es években 24

A visszaesések okai 25

A privatizáció 26

A neoliberális–monetáris elmélet szerepe 27

A gazdasági fellendülés 30

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem alakulása 32

A gazdaság szektorális megoszlása 33

A beruházások 35

Külföldi beruházások 37

Foglalkoztatottság 39

Foglalkoztatási és munkanélküliségi arány 41

A termelékenység alakulása 43

Bérköltségek és jóléti kiadások 45

Lakossági jövedelmek és fogyasztás 48

Külgazdaság 51

A mezőgazdaság helyzete 56

Mezőgazdasági termelékenység 58

A mezőgazdasági jövedelem változása 59

A mezőgazdasági támogatási rendszer főbb vonásai az EU-ban 60

Mezőgazdasági külkereskedelem 62

A birtokviszonyok alakulása 63

A birtokviszonyok a rendszerváltozás után 64

A nép-nemzeti ideológia 65

A mezőgazdaság privatizálása 67

A földpiac 72

A földárak alakulása 72

A kisgazdaságok helyzete 74

Összefoglaló 77


II. Részletes rész 79

Albán Köztársaság 81

Földrajzi jellemzők 81

Történet 82

A társulási folyamat 84

A gazdaság fejlődése 84

A gazdaság szerkezete 88

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 88

Külkereskedelem 89

Privatizálás 90

A mezőgazdaság helyzete 91

A mezőgazdaság fejlődése 92

A gazdaságok jellemzői 92

Mezőgazdasági külkereskedelem 93

A birtokviszonyok alakulása 94

A mezőgazdasági privatizáció 95

A gazdaságok szerkezete 96

Bolgár Köztársaság 97

Földrajzi jellemzők 97

Történet 98

A gazdaság fejlődése 100

A 2000-es évek növekedése 101

A gazdaság szerkezete 103

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 104

Külkereskedelem 105

A privatizálás 106

A mezőgazdaság helyzete 107

A mezőgazdaság szerepe a népgazdaságban 108

A mezőgazdaság fejlődése 109

Mezőgazdasági külkereskedelem 110

A birtokviszonyok alakulása 112

Az új földosztás 113

A szövetkezeti kérdés 114

A gazdaságok szerkezete 115

A földpiac 116

Cseh Köztársaság 118

Földrajzi jellemzők 118

Történet 119

A gazdaság helyzete 121

A gazdaság fejlődése 123

A gazdaság szerkezete 125

Foglalkoztatottság 126

Külkereskedelem 126

Privatizálás 127

A mezőgazdaság helyzete 128

A mezőgazdaság fejlődése 129

Mezőgazdasági külkereskedelem 129

A birtokviszonyok alakulása 130

Változások a rendszerváltozás után 130

A gazdaságok szerkezete 131

Észt Köztársaság 134

Földrajzi jellemzők 134

Történet 135

A gazdaság helyzete 136

A gazdaság fejlődése a 2000-es években 137

A gazdaság szerkezete 139

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 140

Külkereskedelem 140

A privatizáció 141

A mezőgazdaság helyzete 142

A mezőgazdaság fejlődése 143

Mezőgazdasági külkereskedelem 143

Birtokviszonyok 144

A gazdaságok szerkezete 145

Horvát Köztársaság 147

Földrajzi jellemzők 147

Történet 148

Jugoszláv uralom 149

A függetlenség kivívása 150

A gazdaság helyzete 152

A gazdaság fejlődése a függetlenség után 153

A fellendülés 154

A gazdaság szerkezete 156

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 156

Külkereskedelem 156

A privatizáció 158

A mezőgazdaság helyzete 160

A mezőgazdasági termelés alakulása 160

Mezőgazdasági külkereskedelem 161

A birtokviszonyok alakulása 162

Az állami földtulajdon privatizálása 162

A gazdaságok szerkezete 163

Lengyel Köztársaság 165

Földrajzi jellemzők 165

Történet 166

A gazdaság helyzete a rendszerváltozás előtt 168

Rendszerváltozás a gazdaságban 170

A növekedés felgyorsulása 172

A gazdaság szerkezete 174

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 174

Külkereskedelem 175

A privatizáció 176

A privatizálás hatóköre 177

A mezőgazdaság helyzete 178

A földhasználat 178

A mezőgazdasági termelés alakulása 179

Mezőgazdasági külkereskedelem 180

A birtokviszonyok alakulása 181

A gazdaságok jelenlegi szerkezete 182

A mezőgazdasági privatizálás 183

A földpiac 183

Lett Köztársaság 185

Földrajzi jellemzők 185

Történet 186

A gazdaság helyzete 187

A növekedés gyorsulása 187

A gazdaság szerkezete 189

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 190

Külkereskedelem 190

A privatizáció 191

A mezőgazdaság helyzete 191

A mezőgazdasági termelés alakulása 192

Mezőgazdasági külkereskedelem 193

A birtokviszonyok alakulása 193

A mezőgazdaság privatizálása 194

A gazdaságok szerkezetének alakulása 195

Litván Köztársaság 196

Földrajzi jellemzők 196

Történet 197

A gazdaság helyzete 198

A növekedés felgyorsulása 198

A gazdaság szerkezete 199

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 200

Külkereskedelem 200

Privatizálás 202

A mezőgazdaság helyzete 203

A mezőgazdasági termelés alakulása 203

Mezőgazdasági külkereskedelem 204

A birtokviszonyok alakulása 205

A mezőgazdaság privatizálása 205

A gazdaságok jelenlegi szerkezete 206

Magyar Köztársaság 208

Földrajzi jellemzők 208

Történet 209

A II. világháború utáni történet 212

A rendszerváltozás utáni történet 215

A gazdaság fejlődése 216

A rendszerváltozás utáni visszaesés okai 217

A második visszaesés – az 1995. évi megszorítások 218

A megszorítások bírálata 219

A gazdasági növekedés megindulása 219

Hová tűntek az előnyeink? – A harmadik visszaesés 223

A nagy államháztartási hiányok valószínű okai 224

Ismétlődő kísérletek a hiány kiküszöbölésére 226

A gazdaság szerkezete 228

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 229

Külkereskedelem 229

Privatizáció 231

A mezőgazdaság helyzete 234

A földhasználat 235

A mezőgazdasági munkaerő 236

A mezőgazdasági termelés alakulása 237

Az élelmiszeripar 238

Mezőgazdasági külkereskedelem 238

A birtokviszonyok alakulása 240

Az 1945. évi földreform 241

A kollektivizálás 241

A rendszerváltozás utáni újabb földreform 242

A gazdaságok szerkezete 245

A földpiac 247

Román Köztársaság 248

Földrajzi jellemzők 248

Történet 249

A gazdaság fejlődése 251

Gazdaságfejlődés a rendszerváltás után 251

A felgyorsuló növekedés 253

A gazdaság szerkezete 255

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 256

Külkereskedelem 256

A privatizálás 258

A mezőgazdaság helyzete 259

A mezőgazdasági termelés alakulása 260

Mezőgazdasági külkereskedelem 261

A támogatások 262

Mezőgazdasági feldolgozó- és mezőgazdaságot kiszolgáló ipar és kereskedelem 262

A birtokviszonyok alakulása 263

Az 1945. évi földreform 264

A kollektivizálás 264

Birtokreform a rendszerváltozás után 264

A gazdaságok szerkezete 266

A földpiac 267

Szerb Köztársaság 269

Földrajzi jellemzők 269

Történet 270

A gazdaság fejlődése 273

Az 1990 utáni gazdasági fejlődés 274

A gazdaság szerkezete 277

Foglalkoztatottság, jövedelmek 277

Külkereskedelem 278

A privatizálás 279

A mezőgazdaság helyzete 282

A mezőgazdasági területek 283

Mezőgazdasági külkereskedelem 284

A kereskedelem szabályozása és szervezete 285

Az élelmiszer-feldolgozó ipar 285

Birtokviszonyok 285

A gazdaságok szerkezete 286

A mezőgazdasági vállalatok privatizálása 287

A föld privatizálása 288

Szlovák Köztársaság 290

Földrajzi jellemzők 290

Történet 291

A gazdaság fejlődése 292

A 2000-es évek növekedése 294

A gazdaság szerkezete 298

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 298

Külkereskedelem 299

A privatizálás 300

A mezőgazdaság helyzete 301

A mezőgazdasági termelés alakulása 302

Mezőgazdasági külkereskedelem 303

Birtokviszonyok 303

A birtokviszonyok alakulása 1945 után 304

A rendszerváltozás utáni agrárreform 304

A gazdaságok szerkezete 305

Szlovén Köztársaság 307

Földrajzi jellemzők 307

Történet 308

A gazdaság fejlődése 309

A gazdaság szerkezete 312

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 313

Külkereskedelem 313

Privatizálás 315

A mezőgazdaság helyzete 316

A mezőgazdasági termelés alakulása 317

A mezőgazdasági feldolgozóipar 317

Mezőgazdasági külkereskedelem 317

A birtokviszonyok alakulása 318

A gazdaságok szerkezete 320

Összefoglaló 322

I. Általános rész 322

II. Részletes rész 325

Economies of the new and potential EU member countries – Summary 326

I. General part 326

II. Detailed part 329

Hivatkozások 330

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Burgerné Gimes Anna

Burgerné Gimes Anna a közgazdasági tudományok akadémiai doktora. Nyugdíjas egyetemi tanár. Az Agrárgazdasági Tanszék vezetője volt a korábbi Kertészeti Egyetemen; a Vállalatgazdaságtani Főosztály vezetője az Országos Vezetőképző Központban, és előadott a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékén. Tanári pályafutása alatt agrárgazdaságtant, gazdaságföldrajzot és közgazdaságtant tanított. Tudományos munkássága során 14 könyvet és több mint 150 cikket és tanulmányt írt.

Kapcsolódó termékek

Az Európai Unió versenyjoga (CompLex Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 6 195 Ft

db

Részletek

Az Európai Unió közjogi alapjai I.

Szerző: Szalayné Sándor Erzsébet

Internetes ár 4 384 Ft

db

Részletek

A huszonötök Európái (Osiris Kiadó)

Szerző:

Internetes ár 5 500 Ft

db

Részletek

Eu-jog és jogharmonizáció (HVG-ORAC Kiadó)

Szerző: Kecskés László

Internetes ár 9 800 Ft

db

Részletek

Információszabadság az Európai Unióban

Szerző: Komanovics Adrienne

Internetes ár 2 384 Ft

db

Részletek
Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: nemeth.istvan@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat