Ismertető
Tartalom
Vélemények
A szerzőről

Burgerné Gimes Anna

Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága

Megjelenés2010-00-00
Méret: B/5
Terjedelem336
Kötéskeménytáblás
ISBN9789639950245
Jelenleg rendelhető.

Ár: 5 480 Ft

Internetes ár: 4 384 Ft

Megrendelés

 
Nyomtatott formában
4 384 Ft

db

A könyv az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, továbbá a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdasági fejlődéséről szól. Azt az utat vizsgálja, amely a legtöbb ország 2000-es évekbeli szárnyaló növekedését eredményezte az 1990-es évek eleji visszaesésük, majd meg-meginduló növekedésük után. A kiemelkedő fejlődés a 10 ország EU-csatlakozásának, illetőleg a három potenciális EU-tagország társulásának időszaka volt. Az 1990-es évek végétől és a 2000-es évektől kezdve 2008 elejéig a legtöbb vizsgált országban a nemzeti termék és jövedelem gyors növekedése, az egy főre jutó GDP jelentős emelkedése, új, korszerű vállalatok és iparágak megjelenése és gyors elterjedése, a pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások modernizálódása és kiterjedése, a munkanélküliség csökkenése, a külkereskedelem élénkülése jellemezte a fejlődést. Az infláció lelassult, a valuták megszilárdultak, két ország, Szlovénia és Szlovákia tagja lett az euróövezetnek.

 

Táblázatok jegyzéke 13

Ábrajegyzék 17

Bevezetés 19


I. Általános rész 21

A népgazdaságok fejlődése 23

A nemzeti jövedelem alakulása az 1990-es években 24

A visszaesések okai 25

A privatizáció 26

A neoliberális–monetáris elmélet szerepe 27

A gazdasági fellendülés 30

Az egy főre jutó nemzeti jövedelem alakulása 32

A gazdaság szektorális megoszlása 33

A beruházások 35

Külföldi beruházások 37

Foglalkoztatottság 39

Foglalkoztatási és munkanélküliségi arány 41

A termelékenység alakulása 43

Bérköltségek és jóléti kiadások 45

Lakossági jövedelmek és fogyasztás 48

Külgazdaság 51

A mezőgazdaság helyzete 56

Mezőgazdasági termelékenység 58

A mezőgazdasági jövedelem változása 59

A mezőgazdasági támogatási rendszer főbb vonásai az EU-ban 60

Mezőgazdasági külkereskedelem 62

A birtokviszonyok alakulása 63

A birtokviszonyok a rendszerváltozás után 64

A nép-nemzeti ideológia 65

A mezőgazdaság privatizálása 67

A földpiac 72

A földárak alakulása 72

A kisgazdaságok helyzete 74

Összefoglaló 77


II. Részletes rész 79

Albán Köztársaság 81

Földrajzi jellemzők 81

Történet 82

A társulási folyamat 84

A gazdaság fejlődése 84

A gazdaság szerkezete 88

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 88

Külkereskedelem 89

Privatizálás 90

A mezőgazdaság helyzete 91

A mezőgazdaság fejlődése 92

A gazdaságok jellemzői 92

Mezőgazdasági külkereskedelem 93

A birtokviszonyok alakulása 94

A mezőgazdasági privatizáció 95

A gazdaságok szerkezete 96

Bolgár Köztársaság 97

Földrajzi jellemzők 97

Történet 98

A gazdaság fejlődése 100

A 2000-es évek növekedése 101

A gazdaság szerkezete 103

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 104

Külkereskedelem 105

A privatizálás 106

A mezőgazdaság helyzete 107

A mezőgazdaság szerepe a népgazdaságban 108

A mezőgazdaság fejlődése 109

Mezőgazdasági külkereskedelem 110

A birtokviszonyok alakulása 112

Az új földosztás 113

A szövetkezeti kérdés 114

A gazdaságok szerkezete 115

A földpiac 116

Cseh Köztársaság 118

Földrajzi jellemzők 118

Történet 119

A gazdaság helyzete 121

A gazdaság fejlődése 123

A gazdaság szerkezete 125

Foglalkoztatottság 126

Külkereskedelem 126

Privatizálás 127

A mezőgazdaság helyzete 128

A mezőgazdaság fejlődése 129

Mezőgazdasági külkereskedelem 129

A birtokviszonyok alakulása 130

Változások a rendszerváltozás után 130

A gazdaságok szerkezete 131

Észt Köztársaság 134

Földrajzi jellemzők 134

Történet 135

A gazdaság helyzete 136

A gazdaság fejlődése a 2000-es években 137

A gazdaság szerkezete 139

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 140

Külkereskedelem 140

A privatizáció 141

A mezőgazdaság helyzete 142

A mezőgazdaság fejlődése 143

Mezőgazdasági külkereskedelem 143

Birtokviszonyok 144

A gazdaságok szerkezete 145

Horvát Köztársaság 147

Földrajzi jellemzők 147

Történet 148

Jugoszláv uralom 149

A függetlenség kivívása 150

A gazdaság helyzete 152

A gazdaság fejlődése a függetlenség után 153

A fellendülés 154

A gazdaság szerkezete 156

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 156

Külkereskedelem 156

A privatizáció 158

A mezőgazdaság helyzete 160

A mezőgazdasági termelés alakulása 160

Mezőgazdasági külkereskedelem 161

A birtokviszonyok alakulása 162

Az állami földtulajdon privatizálása 162

A gazdaságok szerkezete 163

Lengyel Köztársaság 165

Földrajzi jellemzők 165

Történet 166

A gazdaság helyzete a rendszerváltozás előtt 168

Rendszerváltozás a gazdaságban 170

A növekedés felgyorsulása 172

A gazdaság szerkezete 174

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 174

Külkereskedelem 175

A privatizáció 176

A privatizálás hatóköre 177

A mezőgazdaság helyzete 178

A földhasználat 178

A mezőgazdasági termelés alakulása 179

Mezőgazdasági külkereskedelem 180

A birtokviszonyok alakulása 181

A gazdaságok jelenlegi szerkezete 182

A mezőgazdasági privatizálás 183

A földpiac 183

Lett Köztársaság 185

Földrajzi jellemzők 185

Történet 186

A gazdaság helyzete 187

A növekedés gyorsulása 187

A gazdaság szerkezete 189

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 190

Külkereskedelem 190

A privatizáció 191

A mezőgazdaság helyzete 191

A mezőgazdasági termelés alakulása 192

Mezőgazdasági külkereskedelem 193

A birtokviszonyok alakulása 193

A mezőgazdaság privatizálása 194

A gazdaságok szerkezetének alakulása 195

Litván Köztársaság 196

Földrajzi jellemzők 196

Történet 197

A gazdaság helyzete 198

A növekedés felgyorsulása 198

A gazdaság szerkezete 199

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 200

Külkereskedelem 200

Privatizálás 202

A mezőgazdaság helyzete 203

A mezőgazdasági termelés alakulása 203

Mezőgazdasági külkereskedelem 204

A birtokviszonyok alakulása 205

A mezőgazdaság privatizálása 205

A gazdaságok jelenlegi szerkezete 206

Magyar Köztársaság 208

Földrajzi jellemzők 208

Történet 209

A II. világháború utáni történet 212

A rendszerváltozás utáni történet 215

A gazdaság fejlődése 216

A rendszerváltozás utáni visszaesés okai 217

A második visszaesés – az 1995. évi megszorítások 218

A megszorítások bírálata 219

A gazdasági növekedés megindulása 219

Hová tűntek az előnyeink? – A harmadik visszaesés 223

A nagy államháztartási hiányok valószínű okai 224

Ismétlődő kísérletek a hiány kiküszöbölésére 226

A gazdaság szerkezete 228

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 229

Külkereskedelem 229

Privatizáció 231

A mezőgazdaság helyzete 234

A földhasználat 235

A mezőgazdasági munkaerő 236

A mezőgazdasági termelés alakulása 237

Az élelmiszeripar 238

Mezőgazdasági külkereskedelem 238

A birtokviszonyok alakulása 240

Az 1945. évi földreform 241

A kollektivizálás 241

A rendszerváltozás utáni újabb földreform 242

A gazdaságok szerkezete 245

A földpiac 247

Román Köztársaság 248

Földrajzi jellemzők 248

Történet 249

A gazdaság fejlődése 251

Gazdaságfejlődés a rendszerváltás után 251

A felgyorsuló növekedés 253

A gazdaság szerkezete 255

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 256

Külkereskedelem 256

A privatizálás 258

A mezőgazdaság helyzete 259

A mezőgazdasági termelés alakulása 260

Mezőgazdasági külkereskedelem 261

A támogatások 262

Mezőgazdasági feldolgozó- és mezőgazdaságot kiszolgáló ipar és kereskedelem 262

A birtokviszonyok alakulása 263

Az 1945. évi földreform 264

A kollektivizálás 264

Birtokreform a rendszerváltozás után 264

A gazdaságok szerkezete 266

A földpiac 267

Szerb Köztársaság 269

Földrajzi jellemzők 269

Történet 270

A gazdaság fejlődése 273

Az 1990 utáni gazdasági fejlődés 274

A gazdaság szerkezete 277

Foglalkoztatottság, jövedelmek 277

Külkereskedelem 278

A privatizálás 279

A mezőgazdaság helyzete 282

A mezőgazdasági területek 283

Mezőgazdasági külkereskedelem 284

A kereskedelem szabályozása és szervezete 285

Az élelmiszer-feldolgozó ipar 285

Birtokviszonyok 285

A gazdaságok szerkezete 286

A mezőgazdasági vállalatok privatizálása 287

A föld privatizálása 288

Szlovák Köztársaság 290

Földrajzi jellemzők 290

Történet 291

A gazdaság fejlődése 292

A 2000-es évek növekedése 294

A gazdaság szerkezete 298

Foglalkoztatás, lakossági jövedelmek 298

Külkereskedelem 299

A privatizálás 300

A mezőgazdaság helyzete 301

A mezőgazdasági termelés alakulása 302

Mezőgazdasági külkereskedelem 303

Birtokviszonyok 303

A birtokviszonyok alakulása 1945 után 304

A rendszerváltozás utáni agrárreform 304

A gazdaságok szerkezete 305

Szlovén Köztársaság 307

Földrajzi jellemzők 307

Történet 308

A gazdaság fejlődése 309

A gazdaság szerkezete 312

Foglalkoztatottság, lakossági jövedelmek 313

Külkereskedelem 313

Privatizálás 315

A mezőgazdaság helyzete 316

A mezőgazdasági termelés alakulása 317

A mezőgazdasági feldolgozóipar 317

Mezőgazdasági külkereskedelem 317

A birtokviszonyok alakulása 318

A gazdaságok szerkezete 320

Összefoglaló 322

I. Általános rész 322

II. Részletes rész 325

Economies of the new and potential EU member countries – Summary 326

I. General part 326

II. Detailed part 329

Hivatkozások 330

Nincs még vélemény!Jelentkezzen be az oldalra, és írja meg véleményét!


Burgerné Gimes Anna

Burgerné Gimes Anna a közgazdasági tudományok akadémiai doktora. Nyugdíjas egyetemi tanár. Az Agrárgazdasági Tanszék vezetője volt a korábbi Kertészeti Egyetemen; a Vállalatgazdaságtani Főosztály vezetője az Országos Vezetőképző Központban, és előadott a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékén. Tanári pályafutása alatt agrárgazdaságtant, gazdaságföldrajzot és közgazdaságtant tanított. Tudományos munkássága során 14 könyvet és több mint 150 cikket és tanulmányt írt.

Keresés
ÚJDONSÁGOK
Dialóg Life
  • Érted vagyunk - 10 tanács szülőknek
  • Szabaduljunk meg lelki terheinktől - Éljünk könnyebben!
  • Gyermekeink és a hit
  • Ne féljünk mások könnyeitől - Hogyan segítsük gyászoló barátainkat és hozzátartozóinkat?
  • Szüleink elengedése - Egy élet felszámolása


Könyvesboltjaink

Dialóg Eötvös és

HVG-ORAC Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi u. 17.
Telefon: 06-1-269-95-33
E-mail: vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00–18.00-ig

 

Dialóg Kaptár Könyvesbolt

7622 Pécs, Universitas u. 2/a
(a Tudásközpont mélyföldszintjén)
Telefon: 06-72-501-630
E-mail: kaptar@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00–12.00-ig és 12.30–17.30-ig

Hírlevél

Online
ügyfélszolgálat